Sonkoly Gábor a Kar új dékánja

2018.01.29.
Sonkoly Gábor a Kar új dékánja
Az ELTE BTK Kari Tanácsa 2018. január 25-én Sonkoly Gábor habilitált egyetemi docenst, a Történeti Intézet igazgatóhelyettesét, az Atelier Európai Társadalomtudományi és Historiográfiai Tanszék vezetőjét választotta meg a Kar következő dékánjának.

A Kari Tanács 56 tagja közül 44 tag volt jelen az ülésen, amelyen egyhangúan biztosították támogatásukról a jelöltet. Sonkoly Gábor dékáni kinevezése 2018. február 1-től három évre szól.

Sonkoly Gábor történész, a párizsi EHESS doktora. Tudományos munkásságát az újkori urbanizáció elemzésével kezdte; az elmúlt években az európai városok története mellett a kulturális örökség fogalmával, intézményesülésével, illetve a társadalomtudományokra és a történetírásra való hatásával foglalkozik. A várostörténet és a kulturális örökség intézményesülésének történetén keresztül jutott el a társadalmi jelenségeknek a maguk térbeliségén keresztül való vizsgálatához. Jelenleg 18 doktori disszertáció, valamint számos szakdolgozat készül az irányítása alatt. Főbb kutatási területe Magyarország XVIII–XX. századi társadalomtörténete, az újkori várostörténet, a tér társadalomtörténete, valamint a kulturális örökség fogalma és története.

ELTE BTK Atelier