Simon Gábor

2023.01.23.
Simon Gábor

Pályázó neve: Simon Gábor
Pályázázó intézete, tanszéke: Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
Pályázat tárgyköre: Előadás külföldi, nemzetközi konferencián (Szállásköltség)

Konferencia címe: Georgetown University Round Table on Linguistics (GURT) 2023 Construction Grammars and NLP (CxGs + NLP) Workshop
Időpontja: 2023. január 23.
Helyszíne: Georgetown University, Washington


2023. március 9. és 12. között került sor Washingtonban a Georgetown UniversityRound Table on Linguistics (GURT) idei eseményére, amely a SyntaxFest nevet kapta. A programban négy tematikus workshop (UDW, TLT, DepLing és CxG + NLP) előadásaira került sor, amelyek keverten, így egymáshoz is kapcsolódóan jöttek sorban a konferencia négy napján. A meghívott plenáris előadók között helyet kapott Guy Perrier, a gráfelméleti alkalmazások szakértője, Joakim Nivre, az UD-keretrendszer szakértője, Joan Bresnan, az LFG nyelvelméleti modell egyik megalkotója és Jonathan Dunn, a komputációs konstrukciós nyelvtan megalkotója. A konferencián a számítógépes nyelvfeldolgozás és a konstrukciós, illetve korpusznyelvészet kutatói mutatták be eredményeiket. A konferenciának a washingtoni Georgetown University adott otthont.

Előadásomra, amely a konstrukció mint nyelvelírási egység alulról vezérelt, adatcentrikus, kollokációs adatokra épített azonosításának kérdéskörét járta körül, a poszter szekcióban került sor. Bemutattam a témához kapcsolódó eddigi kutatásaimat, a szakirodalmban fellelhető javaslatokat, és példákon keresztül szemléltettem azok alkalmazhatóságát, illetve szintetizálhatóságukat. A szekció jellegéből fakadóan nem egy előadásban, hanem szabad beszélgetésekben volt lehetőségem részletezni eredményeimet és álláspontomat, melyet a konferencia számos résztvevőjével megoszthattam. A beszélgetések során kitértem az egyetemünkön folyó, az ELTE DiAGram Központjában zajló kognitív konstrukciós nyelvészeti elemzésekre, így a bemutató a folyó kutatások nemzetköziesítéséhez is nagyban hozzájárult. A poszter fogadtatása pozitív volt, a szervezők és a meghívott előadók is érdekesnek és hasznosnak találták a bemutatott kutatást.

A poszter tanulmány változata megjelent a konferencia tanulmánykötetében. Angol nyelven, Open Access formában itt olvasható.