Sikeres tanévet zárt CHARM-EU

2022.07.12.
Sikeres tanévet zárt CHARM-EU
Első személyes találkozóját tartotta a Szövetség ELTE-s közössége 2022. július 7-én az Aula Magnában. Az ünnepségen Albert Ágnes, az Angol-Amerikai Intézet adjunktusa szakmai összefoglalót tartott, Vadas András, a Történeti Intézet adjunktusa pedig ELTE CHARM-EU Award-ban részesült a "Global Challenges for Sustainability" mesterképzés Water szakirányán modulkoordinátorként végzett munkájáért. 

A rendezvényt Hamar Imre nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettes nyitotta meg. Az ELTE CHARM-EU-hoz kötődő tevékenységeinek vezetője kiemelte a Szövetség munkájának jelentőségét az egyetem nemzetközi láthatóságának növelése, a partnerektől átvehető és közösen kidolgozott jógyakorlatok hazai elsajátítása, valamint az ELTE-n belüli horizontális tudásmegosztás szempontjából egyaránt. Hangsúlyozta, a CHARM-EU Szövetség munkájában az ELTE minden kara aktívan részt vesz, a tevékenységekben immár több mint 100 munkatárs dolgozik.

CHARM-EU oktatási alapprojekt egyes területeinek munkáját az ELTE-n koordináló szakértők foglalták össze. Lénárt Krisztina (Oktatási Igazgatóság) a curriculumtervezés és az oktatásmódszertan területét mutatta be, Erdei Luca (PPK) a mobilitási, Fazekas Ágnes Sarolta (BGGYK) az inklúziós munkacsomag tevékenységét ismertette (utóbbiakat az ELTE vezeti a Szövetségben). Zemplén Gábor (GTK) a CHARM-EU Global Challenges for Sustainability mesterképzésének bevezető fázisát, Felvinczi Katalin (PPK), Mihucz Viktor (TTK) és Tóth Ádám (TTK) a második fázis Life and Health, Food és Water területeit, Jesús Reyes (IK) pedig a képzés záró szakaszát mutatta be. Albert Ágnes (BTK) a „piloting” tevékenységeket ismertette, Szulovszky Mária (CHARM-EU Iroda) a Szövetség kommunikációs tevékenységét foglalta össze, Takó Ferenc (CHARM-EU Iroda) pedig a Governance és a Toolkit munkacsomagok eredményeiről számolt be. A Szövetség által létrehozott kézikönyvek, policy dokumentumok és további segédanyagok a CHARM-EU Toolkit oldalán érhetőek el.

TORCH projekt bemutatását Sziklai Péter tudományos ügyekért felelős rektorhelyettes, a projekt szakmai vezetőjének beszéde vezette fel. A rektorhelyettes beszámolt az aznap tartott egyeztetésről, amelyen a TORCH projektben dolgozó ELTE-munkatársak és a karok tudományos dékánhelyettesei vettek részt. Hangsúlyozta a projekt átfogó jellegét, és kiemelte, hogy

a stratégiai tervezési folyamatok mellett konkrét kutatási-innovációs projektjavaslatok is születtek

az együttműködésben, amelyek a következő években megvalósulhatnak. A TORCH projekt lezárult munkacsomagjai az öt partnerintézmény kutatási-innovációs együttműködésének elvi alapjaival, közös kutatási agenda kialakításával, az egyetem és a vállalati szféra kapcsolatával, a nyílt tudománnyal, illetve a transzdiszciplináris tudománnyal és a társadalom bevonásának kérdéseivel foglalkoztak. Az ELTE által vezetett Open Science munkacsomag tevékenységét Aczél Balázs (PPK), a további tevékenységeket Takó Ferenc foglalta össze.

A szakmai áttekintés a CHARM-EU Szövetség tagjai által 2019-ben elindított UNI-ECO projekt bemutatásával zárult. A felsőoktatás és a fenntarthatóság kapcsolatát fókuszba helyező kezdeményezést Németh Katalin Anna, az Oktatási Igazgatóság osztályvezetője ismertette.

Az esemény keretében sor került az ELTE CHARM-EU Award ünnepélyes átadására is. A kitüntetést olyan oktatók, kutatók, támogató szervezetekben dolgozó munkatársak vehetik át, akik a Szövetség valamely projektjében hosszú időn keresztül végeztek kiemelkedő koordinációs munkát, értek el kimagasló eredményt, illetve akik a CHARM-EU-hoz kapcsolódóan az ELTE-n kívül segítették a munkát. A CHARM-EU Award idei díjazottjai:

  • Erdei Luca Alexa, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar adjunktusa a Mobility munkacsomagban végzett munkájáért
  • Fazekas Ágnes Sarolta, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar adjunktusa az Inclusion munkacsomag vezetőjeként végzett munkáért
  • Felvinczi Katalin, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar professzora a Life and Health szakirány facilitátoraként végzett munkáért
  • Kollányi Zsófia, a Társadalomtudományi Kar adjunktusa a Life and Health szakirányon modulkoordinátorként végzett munkáért
  • Lénárt Krisztina Ildikó, az Oktatási Igazgatóság osztályvezetője a Teaching and Learning munkacsomag ELTE-n belüli koordinációjában végzett munkáért
  • Mihucz Viktor Gábor, a Természettudományi Kar docense a Food szakirány facilitátoraként végzett munkáért
  • Németh Katalin Anna, az Oktatási Igazgatóság osztályvezetője a Mobility munkacsomagban korábban végzett vezetői munkáért
  • Tóth Ádám Zoltán, a Természettudományi Kar adjunktusa a Water szakirány facilitátoraként végzett munkáért
  • Vadas András, a Bölcsészettudományi Kar adjunktusa a Water szakirányon modulkoordinátorként végzett munkáért

Az ünnepi találkozót és díjátadót állófogadás és kötetlen beszélgetés zárta.

Forrás: elte.hu