Sikeres konferenciából valóságos ünnep

2019.12.02.
Sikeres konferenciából valóságos ünnep
A Könyvtár- és Információtudományi Intézet kétévente megrendezett tudományos eseménye a hazai könyvtár- és információtudomány legjelentősebb szakmai rendezvénysorozatává vált. 2019. november 26. reggelétől másnap késő délutánig az ELTE Bölcsészettudományi Karán több mint félszáz felkért közreműködő osztotta meg gondolatait és kutatói eredményeit kétszázat is meghaladó regisztrált érdeklődővel a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság című konferencián. A rendezvény az ELTE Alumni Központ támogatásával valósult meg.

Az idén már negyedik alkalommal, a Kari Tanácsteremben megszervezett konferencia folytatta a korábbi rendezvények hagyományait: a könyvtár fogalmáról, a tudományos életben betöltött szerepéről a Magyar Tudomány Ünnepén kiemelkedő kutatók fogadták el a felkérést, hogy személyes emlékeik felidézésével közösen újragondolják a jövő kihívásait is.

Borhy László akadémikusnak, az ELTE rektorának, a Magyar Rektori Konferencia társelnökének, Bartus Dávidnak, az ELTE BTK tudományos dékánhelyettesének, Kiszl Péternek, a Könyvtár- és Információtudományi Intézete igazgatójának, a Könyvtártudományi doktori program vezetőjének, valamint Sörény Edinának, az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztálya vezetőjének köszöntője után Vida Tivadar egyetemi tanár, a Régészettudományi Intézetének igazgatója régész szemmel, élményekben gazdagon számolt be a kutatásaihoz kötődve Európa-szerte bejárt könyvtárakról. A szakmai rendszerezettség igénye mellett érzékletesen tette átélhetővé a korszerűség oltárán gyakran feláldozott otthonosság és hangulatosság jelentőségét. Balázs Géza egyetemi tanár, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének általános intézetigazgató-helyettese a technológiai fejlődés jövőnkre gyakorolt hatását vizsgálta, hitet téve a könyvtár és a könyv jövője mellett.

A konferencia első napja hagyományosan a könyvtár- és információtudomány, illetve a felsőfokú képzés helyzetelemzésével foglalkozott. Borsodi Csaba, az ELTE BTK korábbi dékánja levéltári források alapján elemezte a Könyvtártudományi Intézet 1949-es megalakulásának körülményeit, Eszenyiné Borbély Mária, a Debreceni Egyetem adjunktusa pedig a könyvtároshallgatók digitális kompetenciafelkészültségét vizsgálta. Újdonságot jelentett a könyvtári valóság szempontjainak megjelenítésében, hogy a képzés eredményeiről és kihívásairól alkotott képet kilenc szakmai együttműködő partnerünk tanulságos tapasztalatcseréje, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség vezetőinek reflexiója tette többdimenzióssá. A megjelenteket videóüzenetben üdvözölte Christine Mackenzie, az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) elnöke is.

A második napon a folyamatban lévő kutatások ízelítőivel gazdagodott a könyvtár- és információtudományról felmutatott panoráma: oktatók és doktoranduszok előadásai könyvtörténettől a mesterséges intelligenciáig, esélyegyenlőségtől az okos könyvtár koncepciójáig fogták át interdiszciplináris tudományterületünk teljes spektrumát.A konferencia évek során kialakult, optimális programszerkezetétől az első nap délutánján ebben az évben jelentősen eltért a szervezőbizottság. November 26-a délutánján a tudományos eszmecsere szinte észrevétlenül alakult át emelkedetten is tartalmasan ünnepé, a könyvtárosképzés, illetve a könyvtár- és információtudomány emlékezetes ünnepévé. Bár a 70 éve indult egyetemi oktatásról már a megnyitóktól több előadásban is hallhattunk, s a korszakokat reprezentáló fényképek a rendezvény vizuális arculatának is mindvégig részét képezték, a személyes találkozások és élmények a pódiumbeszélgetésen tették igazán átélhetővé e 70 év jelentőségét, folyamatát, a generációkon átívelő szakmai és tudományos közösséget.

A különböző korszakokra emlékező Ferenczy Endréné Wendelin Lídia, Gereben Ferenc, Kiss Gábor, Mátyás Melinda, Suppné Tarnay Györgyi, Szabó Sándor jelenléte, s Katsányi Sándor Barátné Hajdu Ágnes tolmácsolta gondolatai a konferencia minden résztvevője számára, így jelenlegi hallgatóinknak is bízvást emlékezetesek maradtak.

Az Intézet falai között a Művészetközvetítő és Zenei Intézet hallgatóinak fuvolakoncertjével, majd Sebestyén György professor emeritus szavaival megnyitott kamarakiállítás a tárgyi emlékek és dokumentumok megbecsülésével új szintre emelte tudományos műhelyünk hagyományait tisztelve megújuló működését.

A Bibor Máté és Radó Rita rendezte jubileumi kiállítás január végéig megtekinthető, majd Fodor János gondozásában tovább él virtuális gyűjteményként, melynek folyamatos bővítéséhez várják a könyvtáros hallgatók és oktatók minden generációjának közreműködését. A kötetlen szakmai diskurzusokra és az évfolyamtalálkozókra az XO Étteremben zajlott állófogadás biztosított lehetőséget.

Egy országos jelentőségű, többnapos konferencia sikeres megszervezése jelentős erőpróba egy egyetemi intézet életében. A szervezőbizottság köszönetet mond a támogató partnereknek, a felkéréseket elfogadó és magas színvonalú előadásokkal konferenciánkat valós eszmecserévé emelő előadóknak, a kiállításhoz relikviákkal hozzájárulóknak és a lebonyolításban mindvégig aktívan közreműködő oktatói és hallgatói közösségnek.

A konferencia előadásainak anyagaiból - immár hagyományosan - tanulmánykötet készül, melynek megjelenése 2020 nyarára várható.Galériák (Selmeczi Tamás és Fodor János felvételei):
November 26. - Konferencia a Kari Tanácsteremben
- November 26. - Intézeti ünnepség és kiállítás megnyitó
- November 26. - Ünnepi fogadás a képzés 70 éves jubileuma alkalmából
- November 27. - Oktatóink kutatásaiból
- November 27. - Doktoranduszaink kutatásaiból

A konferencia részletes programja:
VKKV honlap
VKKV4 honlap
VKKV4 nyomtatható programfüzet

Forrás: eltelis