Sikeres konferencia az Iranisztikai Tanszéken

2016. december 8-án az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának arabisztikai és iranisztikai programjai, illetve és az Avicenna Közel-kelet Kutatások Intézete (Piliscsaba) a két intézmény közti megállapodás keretében közös konferenciát rendezett a doktori hallgatóknak. Az eseményen hat PhD-hallgató mutatta be kutatómunkáját. 

Az előadók és témáik:

  • Barati András: Egy Nādir Shāhról írott indiai majmūca bemutatása;
  • Burány András: A csaldiráni csata recepciótörténete - Múlt és jelen a szafavida történetírásban;
  • Csorba Zsuzsanna: Orvostudományi témájú kéziratok az egyiptomi Nemzeti Könyvtár gyűjteményében és más kairói gyűjteményekben;
  • Dombi Rozina: A szóösszetétel mint stílusjegy a klasszikus és modern perzsában;
  • Székely Márton: Epikus témák a 11. század első felének perzsa költészetében;
  • Szenczi András: Az almohád mozgalom társadalmi-gazdasági háttere az arab geográfiai források tükrében.
A konferenciának a Kar Iranisztikai Tanszéke adott otthont. 

2016.12.12.