Shusterman könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés

Shusterman könyvbemutató és kerekasztal beszélgetés
12/07

2015. december 07.

ELTE BTK Főépület 34.

12/07

2015. december 07. -

ELTE BTK Főépület 34.


A BTK Esztétika Tanszékén 2015. december 7-én mutatják be Richard Shusterman A gondolkodó test. Szómaesztétikai esszék című tanulmánykötetét. A kerekasztal-beszélgetés résztvevői Bacsó Béla, tanszékvezető egyetemi tanár, Krémer Sándor, a SZTE filozófia Tanszékének egyetemi docense, a kötet egyik fordítója, valamint Csuka Botond doktorandusz.

"A szómaesztétika visszairányítja az esztétikát az észlelés, a tudat és az érzés azon alapvető kérdéseihez, amelyek az „esztétikai”, illetve jól ismert ellentéte, az „anesztétikai” eredeti jelentéseiben testesülnek meg. A szómaesztétika révén az esztétikai vizsgálódás túllendül a nyelvfilozófia és a metafizika területén, a szépművészet definiálásának, és a műalkotások ontológiáját érintő kérdéseken, és gazdagabbként jelenik meg előttünk, egyfajta felderítő orientációként az újabb elmefilozófiai kutatások számára. Az esztétikai tapasztalat művészeti vonatkozásban jobban megérthetővé válik, ha alapjait a perceptuális tapasztalat alapvetőbb, egyúttal lényegileg és aktívan megtestesült formáiban ragadjuk meg. Ha a művészet és a szépség megtapasztalásának kitüntetettsége annak tulajdonítható, hogy az a mód, ahogyan e tapasztalatok felkeltik a figyelmünket, összpontosítják a tudatunkat és érzelmeket váltanak ki belőlünk, fokozott elégedettséggel tölt el minket, akkor a tudatosságra, összpontosításra és érzésre való képességeink javítása – mégpedig szomatikus forrásaik behatóbb megismerése és uralása révén – tapasztalataink nagyobb részét alakíthatná hasonlóképpen kifizetődővé. Nem pusztán a művészi alkotás és befogadás lenne elmélyültebb e fokozott tudatosságnak köszönhetően; életünk vonzó alakítása, azaz az élet művészete ugyancsak gazdagodhatna a mindennapi életvezetésünkben rejlő esztétikai jelentések, érzések és lehetőségek iránti nagyobb fokú perceptuális tudatosság révén."

Facebook esemény


Időpont: 2015. december 7. 17:30
Helyszín: ELTE BTK Esztétika Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. 34-es terem)