Shakespeare és a kora újkori populáris kultúra

Shakespeare és a kora újkori populáris kultúra
11/09

2021. november 09. 18:00

ELTE BTK Eötvös Loránd terem (1088 Budapest, Múzeum körút/D, 126)

11/09

2021. november 09. 18:00 -

ELTE BTK Eötvös Loránd terem (1088 Budapest, Múzeum körút/D, 126)


Könyvbemutató az ELTE Anglisztika Tanszék szervezésében.

Shakespeare’s Hobby-Horse and Early Modern Popular Culture címmel jelent meg Pikli Natália új kötete. A monográfia fókuszában annak feltérképezése áll, miként jelentek meg a 'hobby-horse' szó kapcsán a hozzá kapcsolódó diskurzusok és jelentések a kora újkori angol populáris kultúrában az 1580-as évektől az 1630-as évekig. A könyv ezen 'hobby-horse' referenciákat vizsgálja meg részletekbe menő interdiszciplináris megközelítésben, magyarázva e sokjelentésű szó különböző nyelvhasználati megjelenéseit különböző performatív, orális-rituális és nyomtatott kontextusokban. Jól ismert, kanonikus műveket vet össze kevésbé ismert szövegekkel, Shakespeare-től George Witherig, ennek kapcsán képet kapunk a korabeli populáris kultúrához köthető attitűdökről és a korabeli kulturális emlékezet működéséről.

A művet nemcsak a kora újkori angol dráma és színház kutatói forgathatják haszonnal, hanem a dramaturgia, a populáris kultúra, a kulturális emlékezet és az ikonográfia iránt érdeklődők is. A kötetet Remport Eglantina színház- és irodalomtörténész ismereti, az esemény házigazdája Komáromy Zsolt, az Anglisztika Tanszék vezetője.  

Pikli Natália ELTE Anglisztika Tanszék habilitált egyetemi docense, a Magyar Shakespeare Bizottság elnöke. Fő kutatási területei a kora újkori angol irodalom és populáris kultúra, Shakespeare művei, a karneválelmélet és az ikonográfiai aspektusok, a recepció és a kulturális emlékezet, valamint a kortárs angol dráma és színház.