Román-magyar-német transzkulturalitás

Román-magyar-német transzkulturalitás
10/21 - 10/22

2021. október 21. - 2021. október 22.

ELTE BTK Dékáni Kis Tanácsterem ( 1088, Budapest, Múzeum krt. 4,/A, I. em. 144)

10/21 - 10/22

2021. október 21. - 2021. október 22.

ELTE BTK Dékáni Kis Tanácsterem ( 1088, Budapest, Múzeum krt. 4,/A, I. em. 144)


Nemzetközi konferenciát szervez az ELTE Román Tanszék.

A Román-magyar-német transzkulturalitás: régi tények, új értelmezések című tanácskozás előkészíti a terepet a nemzeti narratívák kívánatos egyeztetéséhez, hozzájárulhat a nemzeti történelmünket övező előítéletek oszlatásához – egy olyan világban, amelyben csak a minőség óvhat meg a veszélyes provincializmustól és dilettantizmustól.  Az eseményen alhangzó előadások a Habsburg Monarchiában és a Kárpát-medencében megnyilvánuló magyar-román-német kulturális transzfereseteket vizsgálják.

A konferencia az ELTE Román Tanszék 128 151. számú OTKA-pályázatának keretében valósul meg, melynek együttműködő tagja a meghívottak, akik a Bécsi Egyetem (Romanisztikai Intézet) a tübingeni Institut für Dunauschwabische Geschichet und Landeskunde, a bukaresti egyetem, a kolozsvári Erdélyi Múzeum Egyesület és szintén kolozsvári Történettudományi Intézet képviselői.

Program