Rendhagyó doktori védések a Régészeti Doktori Program keretében

2021.01.28.
Rendhagyó doktori védések a Régészeti Doktori Program keretében
Az elmúlt szemeszterben két különleges doktori védésre is sor került az ELTE Bölcsészettudományi Karán a Történelemtudományi Doktori Iskola Régészeti Doktori Programja keretében.

A Régészettudományi Intézetből Blay Adrienn Katalin és Samu Levente az ELTE és az Albert-Ludwigs-Universität Freibrug között létrejött co-tutelle szerződés keretében hazai és külföldi professzorokból álló doktori bizottság előtt védte meg doktori disszertációját, német nyelven. Mindkét védési bizottság elnöki tisztét Prof. Dr. Borhy László a Régészeti Doktori Program vezetője töltötte be.

Mindkét disszertáció témája az avar kori Kárpát-medence népessége mediterrán kapcsolatainak intenzitásával és a kapcsolatok dinamikájával foglalkozik más-más régészeti leletcsoportok vizsgálatával (Blay Adrienn Katalin: Die Beziehungen zwischen dem Karpatenbecken und dem Mediterraneum von der II. H. 6. bis 8. Jh. n. Chr. Schmuckstücke und Kleidungszubehör; Samu Levente: Die mediterranen Kontakte des Karpatenbeckens in der Früh- und Mittelawarenzeit im Licht der Männerkleidung. Gürtelschnallen und Gürtelgarnituren).

Mindkét disszertáció témavezetője Prof. Dr. Sebastian Brather és Prof. Dr. Vida Tivadar volt. A téma kutatását Prof. Dr. Falko Daim, a mainzi Römisch-Germanisches Zentralmuseum egykori főigazgatója kezdeményezte és a nagy múltú múzeum finanszírozta három éven át a doktori ösztöndíjakat.

Ennek keretében lehetőség nyílt többszöri külföldi kutatómunkára Mainzban az RGZM és a Johannes Gutenberg-Universität könyvtárában, valamint a freiburgi egyetemi könyvtárban, amelyek rendkívül széles irodalmi bázist biztosítottak a kutatómunkának.

A három éves doktori képzés alatt mind az ELTE mind a freiburgi Albert-Ludwigs-Universität doktori iskolájában rendszeresen sor került az esedékes beszámolókra, amelyeken az intézmények munkatársai és hallgatói is megismerkedtek a kutatási témával és számos értékes meglátással, irodalmi ajánlással segítették a munkát.

A disszertációt mindketten az MTA (ma ELKH) Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete tudományos műhelyében fejezték be segédmunkatársaként, jelenleg pedig az ELTE BTK Régészettudományi Intézete kutatói.

A védésre a jelen helyzetben a koronavírus járvány miatt sajnos csak online kerülhetett sor, disszertációját mindkét hallgató summa cum laude minősítéssel védte meg. A következő egy-másfél évben a doktorjelöltek kiadásra készítik elő a kéziratokat, hogy a német rendszer szerint is megszerezhessék a doktori címet.

A védések adatai:
Blay Adrienn
Samu Levente