Regionális és nemzeti identitás

Regionális és nemzeti identitás
05/07

2024. május 07. 14:00 - 18:30

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs társalgó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)

05/07

2024. május 07. 14:00 - 18:30

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, John Lukacs társalgó (1083 Budapest, Ludovika tér 2.)


„Regionális és nemzeti identitás. Egy hermeneutikai megközelítés” címmel jelent meg Olay Csaba legújabb kötete, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen mutatnak be.

Az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karának Kormányzástani és Közpolitikai Tanszéke és az ELTE Bölcsészettudományi Kar Filozófia Intézete – az állam- és kormányzáselméleti alapkutatás, illetve a filozófiai (hermeneutikai-fenomenológiai) identitás-kutatás keretében – külső kutatók bevonásával, Regionális-nemzeti identitásképződés és az állam címmel könyvbemutatóval egybekötött tudományos konferenciát szervez.

A konferencia irányadó problémafelvetését az ELTE Filozófia Intézet igazgatójának legújabb könyve szolgáltatja. A kötet bemutatásának és nyilvános megvitatásának célja az identitásképződés személyes, kollektív, regionális, nemzeti-állami szintjeinek, e szintek integrációs hatóképességének, jelentőségének, kapcsolódásainak a kritikai tisztázása, a kapcsolódások formaváltozatainak leírása.

A szervezők feltevése és szándéka szerint az identitásképződés filozófiai és szaktudományi nézőpontú vizsgálata fontos adalékkal szolgálhat a versengő civilizációk vagy a nagytérrendekbe szerveződő államok harcában újraformálódó világrendről folytatott vitákhoz,  inspirálja az identitásképződéssel kapcsolatos filozófiai-államelméleti kutatásokat, elmélyíti a  tudományágak együttműködését.

Teljes program