Rangos litván állami kitüntetésben részesült Zoltán András professzor

2021.10.22.
Rangos litván állami kitüntetésben részesült Zoltán András professzor
Október 20-án, az ELTE-n folyó litván nyelvi képzés harmincadik évfordulója alkalmából rendezett jubileumi konferencián a Szláv és Balti Filológiai Intézet professor emeritusa, dr. Zoltán András a Litván Érdemérem Lovagkeresztje kitüntetésben részesült a Litván Köztársaságért tett különleges szolgálataiért és Litvánia hírnevének öregbítéséért.  

A professzor erőfeszítéseinek köszönhetően harminc évvel ezelőtt litván nyelvi képzés indult az ELTE-n. 1991 őszén, az akkori Orosz Filológiai Tanszék vezetőjeként, Zoltán András bővítette a tanszék tevékenységi körét, bevonva a keleti szláv és balti nyelvi tanulmányokat, nyelvtanárokat hívott meg Litvániából, a magyar hallgatókat pedig tanulmányutakra küldte Litvániába.  

Ezeknek a lépéseknek az eredményei nem várattak sokáig magukra. 1994-ben az ELTE Szenátusának határozatával az Orosz Nyelvi Tanszék Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszékké alakult, tudományos  tevékenysége kiterjedt az egykori Litván Nagyfejedelemség nyelveinek történetére és a régió mai nyelveire.

A baltisztika érdekeinek egyik legaktívabb képviselője ezen a tanszéken dr. Zoltán András professzor volt. 

A további egyetemi reformok folyamán a három különálló tanszék (a Szláv Filológiai Tanszék, a Lengel Filológiai Tanszék és a Keleti Szláv és Balti Filológiai Tanszék) 1990-ben Szláv és Balti Filológiai Intézetté egyesült. 2012-ben az ELTE-n önálló litván minor szak indult, amelynek a célja a magas szintű litván nyelvi képzés mellett a litván kultúra megismerésének, megértésének elősegítése.  

A litván stúdiumok népszerűsítésében és Litvánia méltó megjelenítésében nagy szerepe volt  a Zoltán András és kollégái által szervezett, a Litván Nagyfejedelemségnek szentelt konferenciáknak. A professzor számos aktuális litvanisztikai témákkal foglalkozó tanulmány szerzője. Nyelvtörténészként hallgatóit a nyelvek fejődésének kutatására ösztönözte, támogatta együttműködésüket litván kutatókkal, tudományos konzulense volt az első magyarországi litván témájú doktori értekezésnek.