Tájak, korok, hagyományok II.

Tájak, korok, hagyományok II.
10/22

2021. október 22. 13:00 - 18:00

ELTE BTK B épület, 172-es terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/B)

10/22

2021. október 22. 13:00 - 18:00

ELTE BTK B épület, 172-es terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/B)


A 2018 februárjában Tájak, korok, hagyományok címmel megtartott első tudományos konferenciát követően 2021. október 22-én azonos címmel rendez műhelykonferenciát az ELTE BTK Vallástudományi Központjának keretében működő MTA–ELTE Lendület Liturgiatörténeti Kutatócsoport az ELTE–BTK Trefort-kerti kampuszának B épületében.

Az ELTE-n 2003 óta működik Liturgiatörténeti Kutatócsoport. Informális szakmai műhelyként indult, de folyamatos pályázati sikereit (OTKA/NKFIH, majd MTA Lendület) elismerve a BTK 2015 óta bejegyzett intézményeként tartja számon. A kutatócsoport célja egyrészt a premodern európai identitásképzés működésének és mintázatainak megértése a liturgián mint közösségi kulturális alkotáson keresztül, másrészt a Magyarországról fönnmaradt források elhelyezése a lehető legszélesebb nemzetközi összefüggésben. Módszere a teljes latin rítusterületet, azaz gyakorlatilag Közép- és Nyugat-Európát arányosan lefedő, reprezentatív emlékanyag összegyűjtése és történeti-összehasonlító elemzése. A téma és a megértéséhez szükséges módszerek természetes kapcsolódásából fakad, hogy éppúgy szüksége van a középkori és a kora újkori egyházi kultúra vallástudományi, történeti, könyvészeti, irodalmi, zenei és művészeti megközelítésére, mint a beláthatatlan információt rendszerbe fogó digitális bölcsészetre. A munkatársak legutóbb 2018-ban mutatták be eredményeiket egy összefoglaló előadás és számos szemléltető esettanulmány keretében „Tájak, korok, hagyományok” címmel. A jelen műhelykonferencia a Lendület-program támogatásával azóta született eredményeket ismerteti.

A KONFERENCIA PROGRAMJA

13:00–13:30 
Földváry Miklós István  
A teljesség felé  
Jelentés az Usuarium-adatbázis elmúlt három évéről 
 
 
13:30–14:00 
Stamler Ábel 
„Mereatur vultum tuum spirituali contemplatione suscipere” 
Az inklúzusokhoz kapcsolódó liturgikus ordók elemzése és teológiai távlatai 
 
 
14:00–14:30 
Gloviczki Ráhel  
A középkori magyar királykoronázás összeurópai kontextusban  
 
 
14:30–15:00  
Kávészünet 
 
 
15:00–15:30  
Czagány Zsuzsa (MTA Lendület Digitális Zenei Fragmentológia Kutatócsoport) 
A rész és az egész  
Adatbázisok és háttértárak hálózatának építése a középkori liturgikus zene kutatásában 
 
 
15:30–16:00 
Horváth Balázs  
Az esztergomi őspontifikále nyomában 
A templom alapkőletételének szertartása a magyar hagyományban  
 
 
16:00–16:30 
Suba Katalin  
Várt és váratlan eredmények a Pray-kódex temetésének kutatásában 
 
 
16:30–17:00  
Kávészünet  
 
 
17:00  
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés
 

A konferencia programfüzete az előadások absztraktjaival

A konferencia plakátja