Politika és média kéz a kézben

2019.12.09.
Politika és média kéz a kézben
November 29-30-án az Amerikanisztika Doktori Program és az Új és jelenkori egyetemes történelem Doktori Program szervezésében került megrendezésre „Az Egyesült Államok politikája és a média” című nemzetközi konferencia. Az esemény célja az amerikai politika és a média komplex kapcsolatrendszerének, különféle oldalainak tárgyalása volt, figyelembe véve a médiában a XIX. századtól bekövetkezett változásokat, a XXI. század elején az internet és a közösségi média térnyerését, és az amerikai elnökválasztás kontextusát is.

Az kétnyelvű (angol-magyar) konferencián résztvevő magyar és nemzetközi előadó hallgatók és oktatók legfrissebb kutatásaikról számoltak be. Interdiszciplináris nézőpontból, de átfogóan és mindenre kiterjedően vizsgálták a megjelölt tematikát, hasznos és tanulságos következtetéseket fogalmazva meg, minden résztvevő számára. A konferenciát James G. Land, az Egyesült Államok magyar nagykövetségének sajtó- és kulturális tanácsosa nyitotta meg. 

Huszonöt tudományos előadónk öt ország összesen nyolc egyetemét képviselte. Külön öröm, hogy a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal egyetemünkön tanuló hallgatók közül összesen heten vettek részt a konferencián, szervezőként vagy előadóként, ezzel jelentősen hozzájárultak az esemény sikeréhez. Az egyes szekciókban folyó előadások és viták szakmai moderálásáért pedig Szabó Éva Eszter, Cseh Dániel és Jungmayer Luis felelt.

A két nap során a hallgatói szekciókat három szakértői előadás tagolta.  Dr. Jesse T. Richman az Old Dominion University egyetemi docense előadásában hangsúlyozta a tényekről való megegyezés fontosságát mind politikai, mind tömegkommunikációs területen, és az ennek hiányából kialakuló polarizáció káros hatásait és lehetséges jövőjét is tárgyalta, megadva ezzel a konferencia alap kérdésköreit.

Allison Clark Pingley a University of South Carolina Upstate egyetemi docense, a média aktív hatását és tevékenységének eredményét vizsgálta az amerikai választásokban, részletesen és mindenre kiterjedően ismertetve ezt az általában nehezen átlátható, komplex kapcsolatrendszert, melynek visszahatásairól gyakran megfeledkezünk politikai diskurzusainkban.

Frank Tibor az ELTE professor emeritusa, a két háború közötti, propagandától és álhírektől nem mentes Magyarországon tartózkodó, amerikai újságírók munkásságát vizsgálta, releváns háttér-információkkal szolgálva többek között a 100 éves Bandholtz évfordulóhoz is, de általánosságban az amerikai politika és média viszonyairól egyaránt.

A konferencia záróeseménye egy kerekasztal-beszélgetés volt, Frank Tibor professzor moderálásában. A résztvevők, Allison Clark Pingley (USCU), Jesse T. Richman (ODU), Lojkó Miklós (ELTE), Pintér Károly (PPKE) és Frank Tibor (ELTE), részletesen és direktben vitatták azokat a kérdésköröket, melyeket az előadások érintettek. Perspektívát nyújtottak múltbéli példákból, elemezték és összevetették a mind Magyarországra, mint az Egyesült Államokra érvényes politikai és média korrelációkat, és összefoglalták a fő tanulságokat: a tényekről való közmegegyezés fontosságát, a technológiai adaptáció időigényességét, a következő amerikai választás várható tematikáit, a politikai diskurzus polarizációjának lehetséges ellenszereit. 

Külön köszönet az esemény nagylelkű támogatóinak: ELTE BTK, ELTE BTK HÖK, Az USA Nagykövetsége Magyarországon, Mastercard együttműködésben a Terfort-kert Alapítvánnyal.

U.S. politics and the media

U.S. politics and the media

0

/

0

0

/

0