Poétika és korpusz

Poétika és korpusz
05/21

2019. május 21. 16:30

1088 Budapest, Múzeum körút 4/A • II. emelet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára

05/21

2019. május 21. 16:30 -

1088 Budapest, Múzeum körút 4/A • II. emelet, Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet Könyvtára


A 2016-os nyelvészeti műhelykonferenciáról megjelent kötet kapcsán tartanak kerekasztal-beszélgetést a nyelvészet és az irodalomtudomány területéről érkező BTK-s oktatók.

Az Egerben rendezett konferencián a két tudományágban egyaránt fontos jelenségekre helyezték a hangsúlyt, így vizsgálták például a metaforák, metonímiák, allegóriák működését, a szemantikai és a poétikai elemzés viszonyát és a kérdőívezés poétikai vizsgálatbeli alkalmazhatóságát is. Az elméleti és módszertani kérdéseket is felvető műhelykonferenciáról 2018-ban jelent meg kiadvány Domonkosi Ágnes és Simon Gábor szerkesztésében. A Nyelv, poétika, kogníció című kötet kapcsán folytatott kerekasztal-beszélgetésre az irodalomtudomány területéről Bengi László és Kulcsár-Szabó Zoltán érkezik, a nyelvészeti megközelítést Tolcsvai Nagy Gábor, Simon Gábor és Tátrai Szilárd képviselik.

Nyelv, poétika, kogníció • könyvbemutató

(Szerk. Domonkosi Ágnes és Simon Gábor, Eger, 2018)

Bemutatja: Horváth Péter

Poétika és korpusz • kerekasztal-beszélgetés

A beszélgetést vezeti: Domonkosi Ágnes

Résztvevők: Bengi László, Kulcsár-Szabó Zoltán, Simon Gábor, Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor

Forrás: elteonline