Plinius Természetrajza és a „varázslat”

Plinius Természetrajza és a „varázslat”
05/18

2023. május 18. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Latin Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 212-es terem)

05/18

2023. május 18. 16:00 - 18:00

ELTE BTK Latin Tanszék (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/F, 212-es terem)


Matthias Grandl tart előadást az ELTE Latin Tanszékének meghívására.

Az idősebb Plinius Naturalis Historia (Természetrajz) című műve olyan korban keletkezett, amikor a római önkép az egész természeti világ feletti uralomra tartott igényt, beleértve annak episztemológiai kisajátítását is. Az utóbbi két évtized kutatásai Plinius enciklopédikus munkáját többnyire a római birodalom terjeszkedésével összhangban értelmezik. Az előadás ezt a megközelítést kívánja megkérdőjelezni, és amellett érvel, hogy a mű kitapogatja a birodalom és a birodalomról való tudás peremeit és határait, átpillant és túllép ezeken a határokon, hogy megérintse a megismerhetetlent.

Matthias Grandl a Freie Universität Berlin kutatója. Posztdoktori projektjében az idősebb Plinius Természetrajzával foglalkozik. Korábbi kutatásainak középpontjában Cicero állt, különös tekintettel az anekdota szerepére a szerző retorikai és filozófiai írásaiban.