Piroslik vagy piros?

Piroslik vagy piros?
05/17 - 05/18

2022. május 17. - 2022. május 18.

ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék, Nagy Labor (1088 Budapest Múzeum krt. 6–8., II. emelet)

05/17 - 05/18

2022. május 17. - 2022. május 18.

ELTE BTK Digitális Bölcsészet Tanszék, Nagy Labor (1088 Budapest Múzeum krt. 6–8., II. emelet)


Kétalkalmas, előadásból és elemző workshopból álló eseményt szervez a DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ és a Digitális Nemzeti Laboratórium.

Az esemény keretében Dimény Hajnalka, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének oktatója tart két előadást Az igei jelentések fő jellemzői és a magyar igék lexikalizációs mintázai. Szempontok a magyar igék jelentésalapú tipológiájához címmel.

Az előadás követéséhez jó alapot ad a szerző PhD-értekezése és ennek kivonata (feltöltve a DiAGram Központ Teams-csatornájába, illetve a regisztrálók válaszlevélben megkapják). Elolvasásra a dolgozat 3., 4. és 5. fejezetét ajánlja a szerző, valamint a 6. fejezetből 6.1–6.8.-as és a 6.15–6.16-os alfejezeteket.

A workshopon való részvételnek nem feltétele az előadás meghallgatása, de a közös munka eredményességét segíti az előadás és/vagy a csatolt anyagok megismerése. A megismert keretet az alkalmazásban tesszük próbára több igecsoporton.

Az előadást és a workshopot az ELTE BTK Múzeum körúti campusán tartják, de követhető a Teams platformon is. A felvételek a DiAGram Központ honlapján is elérhetőek lesznek. 

A részvételhez regisztráció szükséges:
Regisztrálni május 15-éig lehet, nem DiAGram-tagoknak a kuglernora@gmail.com címen, a „Tárgy” mezőbe a Dimény H., regisztráció szöveget kérjük írni.

Időpont

Téma

Helyszín és csatlakozási kapcsolat

2022. május 17. (kedd)
14 óra

 

Előadás (45 perc) és beszélgetés (30 perc): kiugróság, konfiguráció, a történik szemantikai „prím”; nyelvi észlelési feltételek; igei lexikalizációs mintázatok és osztályozás.

Főépület,
II. emelet, Nagy Labor (Digitális Bölcsészet Tanszék)

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

2022. május 18. (szerda)
14 óra

 

Elemző workshop: Az elemzési keret kipróbálása a következő igékre alkalmazva: A) vág, ver, üt és húz; B) kering, kavarog, gomolyog, kóvályog, forog, forgat, teker.  További példák a főnevek nyelvi észlelési feltételeire, a főnévi és igei jelentések jellegének összevetése.

Főépület,
II. emelet, Nagy Labor (Digitális Bölcsészet Tanszék)

Kattintson ide az értekezlethez való csatlakozáshoz

A rendezvényt az NKFIH 129040 számú pályázata (A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás) és a Tématerületi Kiválósági Program (Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció) támogatja. Az előadó utazását az Erasmus+ program tette lehetővé.