Péter, Pál és a zsidó hagyományok

Péter, Pál és a zsidó hagyományok
09/11

2023. szeptember 11. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)

09/11

2023. szeptember 11. 18:00 - 19:30

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/F)


Újra elindul az ELTE Ókortudományi Intézetében működő Bibliatudományi program "Az Írás arcai" című sorozata, a nyitóelőadást Takács László tartja "Péter, Pál és a zsidó hagyományok: Hieronymus és Augustinus vitája a Galata levél 2,14 értelmezéséről" címmel.

Az ókori latin ajkú kereszténység két legjelentősebb alakjának kapcsolata a kezdeti bizalmatlanságból és idegenkedésből alakult később csak levelekben kifejezésre jutó barátsággá. A kezdeti ellenszenv forrása Augustinusnak Hieronymus Szentírás-fordítói és értelmezői tevékenységére vonatkozó kritikája volt.

Nézetkülönbségeik közül az előadás a Gal 2,14 értelmezése körül kialakult vitájukat, illetve a kérdéses szöveghelynek az értelmezéstörténetét kívánja bemutatni, hiszen annak a részletnek az értelmezése, amely szerint Pál megfeddte Pétert, mert zsidó létére a pogányok közt nem tartotta magát a zsidó szokásokhoz, kiemelt jelentősége van mind a korai egyház története, mind a pogányságból megtért keresztényeknek a zsidó előírásokhoz és szokásokhoz való igazodása, mind Pál és Péter apostol alakja és tevékenysége megítélése szempontjából.

Takács László a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Klasszika-Filológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense. Fő kutatási területe az ezüstkori római irodalom, az latin kommentárirodalom és a korai ír kereszténység. A Szent István Társulat Ókori Keresztény Írók című könyvsorozatának egyik szerzője. Kiadásában jelent meg Szent Jeromos vitairatainak magyar fordítása (Az igaz hit védelmében, Budapest: Szent István Társulat, 2021).

A sorozat weboldala
Facebook csoport