Peeter Torop professzor (Tartui Egyetem, Szemiotika Tanszék) doktori mesterkurzusa

Peeter Torop, a Tartui Egyetem kultúraszemiotika-professzora 2015.  július 4-én egész napos doktori mesterkurzust tartott az ELTE BTK "Orosz irodalom és irodalomkutatás - összehasonlító tanulmányok" program doktoranduszainak. A mesterszemináriumon 7 hallgató mutatta be előzetesen írásban prezentált doktori munkatervét és kutatási eredményeinek összefoglalását Dosztojevszkij és Dosztojevszkaja, Csehov, Szaltikov-Scsedrin, Platonov, a századfordulós elbeszélés, a groteszk, az abszurd, valamint a mágikus realizmus és a műfordítás témáihoz kapcsolódóan. A professzor úr minden anyagot kommentált és vázolta a tárgyalt problémák irodalomtörténeti és kultúraszemiotikai kontextusait. 

A doktori program harmadízben szervezett nemzetközi doktori mesterkurzust hallgatói és oktatói számára.  

2015.07.15.