Pályázati felhívás a 2022/2023. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

2022.05.30.
Pályázati felhívás a 2022/2023. tanévi Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj elsődleges célja, hogy a kiemelkedő tanulmányi, illetve tudományos eredményt elért hallgatókat támogassa anyagi és erkölcsi téren egyaránt.

A Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjra az intézmény azon államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses (önköltséges) teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók pályázhatnak, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj egy teljes tanév, azaz 10 hónap időtartamára lehet elnyerni, havi összege 40.000 Ft.

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázat kizárólag a Neptunon keresztül, Neptun-kérvény formájában nyújtható be. A kérvény hallgatók számára a Neptun-felületre belépve Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt „Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj – 2022/23” néven lesz elérhető 2022. június 1. 12.00 órától június 30. 12.00 óráig. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra benyújtott pályázatok hiánypótlási időszak 2022. június 30. 16:00-tól 2022. július 1. 8:00-ig fog tartani Neptunon keresztül.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell az alábbi hivatalos űrlapokat kitöltve, aláírva: ponttáblázatpályázati lapNyilatkozat, valamint mindezek mellett minden pályázathoz mellékelni kell két szakoktatói ajánlást, egy szakmai önéletrajzot gépelve aláírással – elektronikus aláírás (név begépelése) esetén az „s.k.” kiegészítéssel – ellátva. Az utolsó két félévről szóló kreditigazolást a Tanulmányi Hivatal mellékeli pályázatához, ezt külön nem kell kérni.

Ezen dokumentumok nélkül a pályázat érvénytelen.

A határidőben beérkezett pályázatokat a Tanulmányi Bizottság rangsorolja és annak eredményét július 6-ig (szerda) e-mail útján megküldi a pályázó hallgatók részére.

Teljes pályázati kiírás
Kitöltendő Űrlapok