Páholyok, múzsák és pozitivisták templomai a trópusokon

Páholyok, múzsák és pozitivisták templomai a trópusokon
11/30

2022. november 30. 17:00

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. em. 115.)

11/30

2022. november 30. 17:00 -

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum körút 6-8., I. em. 115.)


Szilágyi Ágnes Judit tart előadást az „Életek és korok” című, H. Balázs Éva emlékelőadás-sorozat idei rendezvényén.

Az ELTE BTK Középkori Történeti és Kora Újkori Történeti Tanszékei 2010-ben indították el a H. Balázs Éva munkássága előtt tisztelgő emlékelőadás-sorozatot, mely során a professzorasszony egykori tanítványai és szellemi örökségének követői tartanak előadást. 

Szilágyi Ágnes Judit történész, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének vezetője Latin-Amerika történetének kutatójaként Brazíliát, a brazil szellemi élet sajátosságait állítja előadása középpontjába. Bár a H. Balázs éva fő műve a Bécs és Pest-Buda a régi századvégen című kötet témájához képest egy korunkhoz közelebbi századvéget (a XIX. századét) vizsgálja, és olyan távoli városokat idéz meg, mint például Rio de Janeiro, ám mégis egykori tanára nyomán haladva igyekszik megmutatni, hogy az Európából érkező szellemi áramlatok hatása alatt tevékenykedő brazil pozitivisták, szabadgondolkodók, spiritiszták vagy szabadkőművesek milyen közösségeket hoztak létre a tengerentúlon, és ezeknek milyen szerepük volt a dél-amerikai ország politikájának alakításában.

H. Balázs Éva (1915-2006) egyetemünk nagyhatású professzora volt, aki bár középkorkutatóként indult, de munkásságának legismertebb része a felvilágosodás korának kutatásához kapcsolódott. Legendássá vált hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére támaszkodva számos történész pályafutásának elindulását támogatta meghatározó módon. 2010-től tanítványai és tisztelői az évente megtartott H. Balázs Éva emlékelőadással idézik meg alakját.