Őshonos nyelvek, veszélyeztetett kultúrák

Őshonos nyelvek, veszélyeztetett kultúrák
11/28 - 11/29

2019. november 28. - 2019. november 29.

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)

11/28 - 11/29

2019. november 28. - 2019. november 29.

Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)


Kétnapos észt szimpózium a Bölcsészettudományi Karon a Finnugor Tanszék szerevezésében. A rendezvényt a Finnugor Népek Világkongresszusának Magyarországi Szervezete, az International Society of Livonian Friends és az Észt Nagykötevség támogatta.

Program

November 28.

9:00–10:00 Regisztráció

10:00–10:10 Dr. Károly Krisztina nemzetközi kapcsolatokért felelős dékánhelyettes asszony köszöntője

10:10–10:15 Őexc. Kristi Karelsohn, az Észt Köztársaság nagykövete köszöntője

10:15–10:55 Hoppál Mihály: Shamanistic cultures in Eurasia: vanishing worlds

10:55–11:20 Madis Arukask: Written epics of small Finnic peoples: identity and conflicts

11:20–11:45 Csüllög Edina: Filmmaking as a tool of language popularisation among the Khanty youth of the Kazym area, Siberia

11:45–12:10 Valts Ernštreits: Overcoming challenges of the 21st century: Livonian case

12:10–14:00 Ebédszünet

14:00–14:10 Az észt szimpózium megnyitója őexc. Kristi Karelsohn nagykövet asszony üdvözletével

14:10–14:35 Karl Pajusalu: Sajand eesti keelt riigikeelena

14:35–15:00 Pomozi Péter: Eesti keelepoliitiline mudel – Eeskujuks Euroopas?

15:00–15:25 Bereczki András: A két világháború közötti kulturális autonómia törvény Észtországban

15:25–15:45 Kávészünet

15:45–16:10 Katona Éva: Could Estonia’s Russian minority become… Estonian? Emergence of new identities almost three decades after the Restoration of Independence

16:10–16:35 Rácz Nóra: Balti borzongás – a szórakoztató irodalom Észtországra nyíló kapuja

16:35–17:00 Könyvbemutató / Raamatu esmaesitlus: Kortárs lív költők

18:00– Állófogadás a Kari Tanácsteremben

November 29.

9:30–9:55 Pusztay János: Anyanyelv és terminológia – az oroszországi finnugor nyelvű népek kilátásai

9:55–10:20 Kubínyi Katalin: Eltérő kontaktushatások a tulajdonképpeni karjalai nyelvű bibliafordításokban

10:20–10:45 Tóth Zsolt: A kalmük mint mongol kisebbségi nyelv

10:45–11:10 Tatiana Efremova: A mari─orosz nyelvcsere és a mari nyelv politikai támogatottsága az 1980-as évek végétől napjainkig

11:10–11:30 Kávészünet

11:30–11:55 Jeremy Bradley: The Mari literary corpus and its relevance to linguistic and cultural community

11:55–12:20 Gabrielle Verheye: Tourism as a tool to protect Indigenous Languages

12:20–12:55 Hajime Oshima: Possessive Plural Construction in the Burgenland Dialect of Hungarian in Austria

12:55–13:10 Zárszó