Orosz irodalomtudományi szakmai napok az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéken

Orosz irodalomtudományi szakmai napok az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszéken
11/21 - 11/22

2016. november 21. - 2016. november 22.

ELTE BTK

11/21 - 11/22

2016. november 21. - 2016. november 22.

ELTE BTK


Az Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék meghívására az ELTE-re látogatott Natalija Grjakalova professzor, az Orosz Tudományos Akadémia Orosz Irodalmi Intézete (Puskinszkij Dom, Szentpétervár) tudományos főmunkatársa. 

A kutatónő 2016. november 21-én és 22-én Аллегория повествования (об одном иконографическом мотиве в повести И. А. Бунина „Суходол”) [Az elbeszélés allegóriája (Ivan Bunyin „Szárazvölgy” c. kisregényének egyik ikonográfiai motívumáról)] és От экфрасиса к интертексту (Вокруг стихотворения Вяч. Иванова „Нарцисс. Помпейская бронза”) [Az ekphraszisztól az intertextusig (Vjacseszlav Ivanov „Narcissus. Pompeii bronzszobor” c. verséről] címmel tartott előadásokat, amelyeket BA-s és MA-s hallgatók, doktoranduszok, tanszéki és más egyetemekről meghívott kollégák hallgattak meg. Az előadásokat élénk eszmecsere követte szakmai műhelybeszélgetés keretében.

Az esemény a Tanszék által útjára indított  nemzetközi orosz nyelv- és irodalomtudományi műhelybeszélgetés-sorozat első rendezvénye volt. A sorozat célkitűzése, hogy mindkét tudományterület jelentős orosz és nyugat-európai művelőit szélesebb hazai szakmai nyilvánossági körbe vonja be. A projekt következő eseményén az orosz  nyelvtudomány aktuális kérdései kerülnek előtérbe 2017 elején.