Oktatás és társadalom

Oktatás és társadalom
11/29 - 11/30

2023. november 29. - 2023. november 30.

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.)

11/29 - 11/30

2023. november 29. - 2023. november 30.

ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. I. em. 115.)


Történészkonferencia az ELTE BTK-n működő Sic Itur ad Astra Műhely szervezésében.

A konferencia jelenkori problémafelvetésből kiindulva és a jelen helyzet által felvetett szempontokat sem mellőzve, de elsősorban történeti perspektívában kívánja megvizsgálni az oktatás társadalmi jelentőségének kérdésköreit, a tudástermelésben és tudásátadásban játszott szerepét, az oktatási rendszernek a mindenkori hatalomhoz való viszonyulását, valamint azokat a különböző megküzdési stratégiákat, amelyekkel a rendszerben résztvevők élhettek és élhetnek.

Teljes program
Absztraktfüzet

A Sic Itur ad Astra Egyesületet 1987-ben az ELTE Bölcsészettudományi Karán tanuló történészhallgatók alapították egy történettudományi folyóirat kiadásának céljából, amelyben mintegy húsz esztendőn keresztül elsősorban pályakezdő fiatal történészek, doktorandusz hallgatók publikáltak. Az egyesület 2017-ben megújult: BA, MA és PhD szinten tanuló történészhallgatók Műhelyévé alakult, és a továbbiakban folyóiratkiadás helyett tematikus kötetek megjelentetésére összpontosít.