Nyelvföldrajz és névföldrajz - A helynévadás területi változatossága

Nyelvföldrajz és névföldrajz - A helynévadás területi változatossága
04/11

2019. április 11. 19:00 - 22:00

MTA Nyelvtudományi Intézet • 1068 Budapest, Benczúr utca 33. földszinti előadóterem

04/11

2019. április 11. 19:00 - 22:00

MTA Nyelvtudományi Intézet • 1068 Budapest, Benczúr utca 33. földszinti előadóterem


A Fiatal Kutatók Klubjának következő eseményén Bárth János, az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének oktatója tart előadást a helynevek változatosságáról.

Milyen eltéréseket mutat a helynévadás és helynévhasználat a magyar nyelvterületen? Léteznek-e a nyelvjárásokhoz hasonlóan „névjárások”? Milyen nyelven kívüli (történelmi, társadalmi) összefüggésekkel magyarázhatóak a vidékenként eltérő névmodellek? Az előadás az erdélyi történeti helynevek elemzésén keresztül igyekszik választ adni ezekre a kérdésekre, bemutatva az informatikai eszközök szerepét is a mai nyelvföldrajzi-névföldrajzi kutatásokban.

Bárth János az ELTE BTK Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszékének oktatója, fő szakterülete a dialektológia és a névtan, különösen a helynévkutatás. Erdélyi történeti helynévadatokból épített adatbázisa az eha.elte.hu címen érhető el, névföldrajzzal foglalkozó monográfiája 2018-ban jelent meg: http://real.mtak.hu/87091/.