Nemzet és múzeum

2020.07.23.
Nemzet és múzeum
A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Intézetének gondozásában jelent meg Kálnoki-Gyöngyössy Márton, az ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék habilitált docensének új kötete.

Nemzet és múzeum. A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777-2010) című monográfia első változata közigazgatás-tudományi doktori értekezésként készült, amelyet szerzője 2019-ben summa cum laude minősítéssel védett meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kötet az első olyan összefoglalásnak tekinthető, amely a kulturális igazgatáshoz sorolt közgyűjteményi területen belül a múzeumokra vonatkozó joganyag fejlődését részleteiben vizsgálja.  A mű támaszkodik a téma hazai és fontosabb külföldi szakirodalmára, a klasszikus muzeológiai összefoglalások mellett pedig a kulturális igazgatási kézikönyvek múzeumokra vonatkozó fejezeteit is hangsúlyosan beemli. Módszertani szempontból az elfogadott, törvényi szintű jogszabályokat tekinti forrásainak, melyeket elemző-értékelő módon, a jogalkotói szándékokra és a jogszabályok hatására tükrében mutat be. Ugyan a monográfia a hagyományos muzeológiai-múzeumtörténeti összefoglalások eredményeire épít, azonban, ahogyan Kálnoky az előszóban fogalmaz: "Inkább nevezhető a honi törvényalkotás históriájának, mint a magyar múzeumügy történetének"

Dr. Kálnoki-Gyöngyössy Márton az ELTE Bölcsészettudományi Kar Történelem Segédtudományai Tanszék habilitált docense, fő kutatási területei a középkori régészet és pénztörténet, a numizmatika, a régészeti feltárások jogi szabályozása, a régészeti örökségvédelem és a muzeológia.

A kötet online az alábbi linken érhető el.