Németh György

2019.11.15.
Németh György
A nemzetközi konferencián kilenc előadás hangzott el Humboldtról és Goethéről. Két német előadó a kötetben eddig kiadatlan, mintegy ezer Humboldt írás kiadási programjáról beszélt, majd Humboldt és Goethe kapcsolatáról tartottak több előadást. Az én előadásom címe Goethe és a görög dráma volt. Ebben arra a kérdésre kerestem a választ, hogy miért tartotta Menandroszt a legnagyobb antik drámaírónak, ha az ő korában egyetlen teljes Menandrosz darabot sem ismertek.

Résztvevő neve: Németh György Amadé

Résztvevő intézete, tanszéke: Történeti Intézet Ókortörténeti Tanszék

Konferencia címe: Emlékülés Alexander von Humboldt születésének 250. és Johann Wolfgang von Goethe születésének 270. évfordulója alkalmából a Magyar Tudomány Ünnepe keretében

Helyszíne: Magyar Tudományos Akadémia Felolvasó terme

Időpontja: 2019. november 15.

A konferencia programja