Művelődés, diskurzus, kapcsolatok

Művelődés, diskurzus, kapcsolatok
05/09 - 05/10

2024. május 09. - 2024. május 10.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum körút. 6-8. Főépület, I. emelet)

05/09 - 05/10

2024. május 09. - 2024. május 10.

ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtár (1088 Budapest, Múzeum körút. 6-8. Főépület, I. emelet)


Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola országos konferenciáján a magyarországi és határon túli doktorandusz hallgatóknak nyílik lehetőségük legújabb kutatási eredményeik bemutatására, illetve egymás szakmai tevékenységének közelebbi megismerésére.

A kora újkor nemcsak Európa, de az egész világ történelmének egyik legmozgalmasabb és legsokszínűbb periódusa volt, amely során szignifikáns politikai, gazdasági, vallási és társadalmi változások zajlottak le. Az államszervezetek fokozatos kiépülését szorosan követte a közigazgatás intézményesülése kontinens-szerte, amely kiegészült a tudomány modernizálásával, ezzel jelentős hatást gyakorolva az államok vallási és társadalmi életére. Az emberi tudás horizontja kiszélesedett, az egyéni és közösségi művelődés lehetőségei megnőttek, az információáramlás addig nem látott módon megváltozott és felgyorsult, mindezt egy olyan időszakban, amikor az európai államok hatalmi dinamikája konstans változásban volt.

A konferencia tematikája ezen folyamatok, illetve egymáshoz fűződő kapcsolatuk, amelyek szoros kölcsönhatásban állva formálták a kora újkori Európa és az Európán kívüli világ történelmét, közvetlenül hozzájárulva a későbbi világbirodalmak megszületéséhez. A téma számos megközelítési lehetőséget kínál, széleskörű potenciális forrásbázisokra támaszkodva, amelyek segítségével az előadók új megvilágításba helyezhetik kutatási területüket.

Teljes program
Absztraktfüzet