Műhelyszoba Vaszilij Kljucsevszkij örökségének szellemében

2019.10.29.
Műhelyszoba Vaszilij Kljucsevszkij örökségének szellemében
Megnyílt a Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék szemináriuma, Szvák Gyula professzor úr támogatásával.

Szvák Gyula, a Történeti Ruszisztikai Tanszék korábbi vezetője, a Bölcsészettudományi Kar Főépületében található közel háromezer darab ruszisztikai témájú könyvet, xerox-másolatot és periodikát bízta az ELTE Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszékének szakmai felügyeletére, s azokat – a megőrzés és a jelenlegi helyén való szakmai hozzáférés feltételeinek biztosítása esetén – örökös, térítésmentes használatába adta.

A szóban forgó gyűjtemény, amely döntően Szvák Gyula professzor adománya, a 19. század előtti orosz történelemről szóló, legnagyobb részt orosz és angol nyelvű szakirodalom válogatása, mely Magyarországon ilyen teljességben sehol nem található, és több évtizedes szisztematikus állománygyarapító gyűjtőmunka eredménye.

Az adományozó kifejezett szándéka volt, hogy

a könyvtár hozzáférhető legyen az orosz történelmet tanulmányozó szakemberek, doktoranduszok, egyetemi hallgatók számára, ezért az adományozás feltételéül szabta, hogy a gyűjtemény a jelenlegi helyén, egyben maradjon.

Fentiekre figyelemmel az ELTE Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék a nevezett helyen létrehozta a Vaszilij Kljucsevszkij szemináriumot, melyegy olyan műhelyszoba, amely az orosz bölcsész- és társadalomtudományok (elsősorban a történettudomány) kutatóinak, egyetemi oktatóinak, doktoranduszainak biztosít szakmai menedéket. A névadó, Vaszilij Oszipovics Kljucsevszkij örökségének szellemében  a Ruszisztikai Tanulmányok Centrum által szervezett közös magyar-orosz, magyar-magyar kutatási projekteknek, kerekasztaloknak, szimpóziumoknak, szakmai eszmecseréknek, vitadélutánoknak és  egyéb ismeretterjesztő előadásoknak ad helyet, erőteljesen bevonva a fiatal kutatónemzedéket.

A Vaszilij Kljucsevszkij szemináriumot, s egyben a gyűjteményt kurátor felügyeli, akit a Tanszék, az Alapítvány és az Adományozó (illetve örököse) jelöl. A szeminárium első kurátora az illetékesek előzetes jelölése alapján Dr. Mezei Bálint egyetemi adjunktus, a szeminárium nevét, az alapítás idejét és az alapító személyét tábla rögzíti.

A megnyitó képekben

A megnyitó képekben

0

/

0

0

/

0