MTA-ELTE

MTA-ELTE kutatócsoportok

MTA-ELTE kutatócsoportok
A Magyar Tudományos Akadémia közfeladatai részeként felsőoktatási intézményekkel kötött megállapodás alapján ezen intézményekben tudományos kutatócsoportokat tarthat fenn. Az MTA által támogatott kutatócsoportok között a legtöbb az Eötvös Loránd Tudományegyetemen működik.

MTA-ELTE Interdiszciplináris Régészettudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Borhy László akadémikus, egyetemi tanár
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Ókori Régészeti Tanszék
E-mail: borhy.laszlo@btk.elte.hu
Tel.: 36-1-411-6500/2915

MTA-ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Draskóczy István egyetemi tanár
ELTE BTK Történeti Intézet, Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék
E-mail: dra_istvan@yahoo.de; etkcs.info@gmail.com
Tel.: +36-1-411-6500 / 5163

Az ELTE BTK és az ELTE Levéltár ad helyet a 2013. július 1-jén alakult MTA-ELTE Egyetemtörténeti Akadémiai Kutatócsoport MTA TKI által támogatott projektjének. A kutatócsoport három alprojektre oszlik, a középkori részleg vezetője Draskóczy István egyetemi tanár, az újkori részleg vezetője Szögi László címzetes egyetemi tanár, ny. főigazgató, a 20. századot kutató részleg vezetője pedig Borsodi Csaba tanszékvezető, intézetigazgató, dékánhelyettes. A kutatócsoport célja a magyar felsőoktatás-történet eddig elhanyagolt és fel nem tárt területeinek vizsgálata és az eredmények nemzetközi követelményeknek megfelelő formában történő közzététele. A munka jól illeszkedik a Nemzetközi Egyetemtörténeti Bizottság által 2012-ben kezdeményezett együttműködésbe, amelynek keretében össze kívánják kapcsolni az egyes országokban már évek óta készülő középkori, és újkori hallgatói adatbázisokat.

MTA-ELTE Középkori Épületek Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Takács Imre egyetemi tanár
ELTE BTK Művészettörténeti Intézet
E-mail: takacs.imre@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/3247

MTA–ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Szovák Kornél egyetemi docens (PPKE)
Tel: 36-1-411-6500/5870

A kutatócsoport fő célkitűzései az ötéves kutatási periódusban a Magyarországi Középkori Latinság Szótára szócikkeinek összeállítása és kötetté szerkesztett formában való kiadás, valamint Janus Pannonius művei kritikai kiadása további köteteinek megjelentetése illetve előkészítése. Emellett a magyar ókortudomány bibliográfiai adatbázisának üzemeltetése és frissítése és nem utolsó sorban az utánpótlás-nevelés.

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Hamar Imre egyetemi tanár
ELTE BTK Távol-keleti Intézet Kínai Tanszék
E-mail: hamar.imre@btk.elte.hu
Tel.: +36-1-411-6500/2954

MTA-DE-ELTE-SZTE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport

A kutatócsoport vezetője: Debreczeni Attila egyetemi tanár (DE)
E-mail: debreczeni.attila@arts.unideb.hu
Tel.: +36-52-512-900/22097

A kutatócsoport központja a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetében működik. A Textológiai Műhely akadémiai kutatóhelyként is mintegy négy évtizede aktív. Fő feladata kezdetben a Csokonai kritikai kiadás készítése volt, de az utóbbi másfél évtizedben kiterjesztette tevékenységét. Önálló forráskiadvány-sorozatot indított (Csokonai Könyvtár. Források), amely a korszak egészére fókuszál. A Csokonai-kiadás könyv formájának lezárultával részben annak elektronikus kiadása, részben pedig a Kazinczy életműkiadás jelentette a kutatócsoport fő feladatát. Jelenleg papír alapú kritikai kiadásai mellett elektronikus kritikai kiadásokat és digitális tartalomszolgáltatást nyújt. A program széles kutatói összefogás keretében valósul meg, ezért a már régóta létező szakmai együttműködésekre építve fokozatosan bevonódtak a munkálatokba a szegedi és budapesti társtanszékek, valamint az akadémiai intézet kutatói is. Az így kialakult csapat köré mindenütt graduális és posztgraduális hallgatói csoportok szerveződtek. A partnerek között rendszeressé váltak a szakmai megbeszélések és a hallgatók számára szervezett közös szemináriumok. A 2007-ben indult pályázati ciklusban a kutatócsoport szervezetileg újjáalakult: konzorciumi formában, a debreceni, budapesti és szegedi egyetemek társtanszékeinek együttműködésével kezdte meg működését.