Mitől érzik jól magukat a hallgatók az egyetemen?

Mitől érzik jól magukat a hallgatók az egyetemen?
10/15

2019. október 15. 16:00 - 17:00

F épület, Kodály terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)

10/15

2019. október 15. 16:00 - 17:00

F épület, Kodály terem (1088 Budapest, Múzeum körút 4.)


Koltói Lilla (KRE) pszichológus, egyetemi adjunktus előadása a hallgatói sikerességről a HELP (Hallgatói Eredményességet Elősegítő Program) szervezésében.

A hallgatói sikerességre számos tényező hat, az egyetem az akadémiai és társas bevonódás területén tudja elősegíteni a hallgatói eredményességet. Az előadásban azokat a tanulmányi és társas tényezőket vesszük sorra, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a hallgatók minél sikeresebben végezzék el a tanulmányaikat.

Koltói Lilla pszichológus, a Károli Gáspár Tudományegyetem oktatója. Kutatási és oktatási szakterületei közé tartozik a szociálpszichológia, a hallgatói szocializáció, a szakmai szocializáció, valamint a politikai jártasság és az értelmiséggé válás.