Metodikai továbbképzés orosztanároknak

2019.09.25.
Metodikai továbbképzés orosztanároknak
A hazai orosztanárok szakmódszertani továbbképzésére szolgáló „metodikai szombatok” 2009 óta kerülnek megrendezésre.

A 2019. szeptember 21-ei alkalmon Oszipova Irina nyelvész irányításával modalitással és neologizmusokkal foglalkoztak a résztvevők, az alábbi témákat boncolgatva:

intonáció

A nem orosz anyanyelvűek számára talán az egyik legnehezebb és egyben legizgalmasabb feladat az intonáció helyes használata, különösen olyan esetekben, amikor az intonációtól függ, hogy az elhangzott mondatot szó szerint kell-e érteni, vagy éppen ellenkezőleg.

neologizmusok

A mai orosz nyelv éppúgy hemzseg az angol eredetű szavaktól, mint például a magyar. Az ördög persze a részletekben rejlik, hiszen minden nyelv a saját képére formálja az átvett szavakat. A jelentések is módosulnak – egy kicsit erre, egy kicsit arra –, így ha nem vagyunk elég precízek, vicces nyelvi helyzetekbe keveredhetünk. Ez kifejezetten szórakoztatóvá tette a mostani metodikai szombatot.

kulturológiai aspektus

Nem lenne teljes a tanári továbbképzés, ha kimaradna belőle a kulturológiai aspektus. Ezt most Szergej Miturics, a moszkvai Tri Kvadrata Kiadó igazgatója biztosította, aki idén másodszor látogatott el a Ruszisztikai Központba, hogy bemutasson néhányat az elmúlt hónapokban kiadott új köteteik közül. Magyar vonatkozása miatt külön is érdekes Cséri Lili „Elhallgatott éveink” című visszaemlékezéseinek kommentárokkal ellátott orosz nyelvű kiadása, mely az 1919-1947 közötti időszakot öleli át, valamint Gilbert Edit irodalomtörténész válogatott írásai az orosz irodalom tárgyköréből.