Mészáros Andor

A Cseh Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete és a pelhřimovi Városi Múzeum közös, a GACR pályázat keretében megvalósított workshopján a magyarországi protestáns lelkipásztorok társadalmi helyzetének változásáról tartottam beszámolót, különös tekintettel a Ján Kollár vezette pesti szlovák evangélikus gyülekezetre és a bánáti cseh nyelvű gyülekezetekre.

Résztvevő neve: Mészáros Andor

Résztvevő intézete, tanszéke: Történeti Intézet, Kelet-, Közép-Európa és Oroszország Története Tanszék

Konferencia címe: Integrace skupiny tolerančních kazatelů z Uher v procesu formování české společnosti – A magyarországi protestáns lelkipásztorok beilleszkedése a formálódó cseh társadalomba a türelmi rendeletet követően, workshop

Helyszíne: Pelhřimov

Időpontja: 2020. február 20-22.

2020.02.20.