Medgyes Péter köszöntése

70. születésnapja alkalmából közös meglepetés eseményen ünnepelte Medgyes Péter professzort az ELTE Bölcsészettudományi Karának Angol Amerikai Intézete és az IATEFL Hungary (az Angoltanárok Nemzetközi Egyesületének Magyarországi Szervezete) 2015. október 9-én. A jó hangulatú, derűs ünnepségen Medgyes Pétert az ELTE BTK dékánja, Borhy László akadémikus köszöntötte, valamint hazai és külföldi kollégái, és a Gólyavár Pázmány Péter előadótermét zsúfolásig megtöltő barátai. Holló Dorottya és Károly Krisztina szerkesztők és a szerzők mutatták be az erre az alkalomra összeállított angol nyelvű tanulmánykötetet: Inspirations in Foreign Language Teaching – Studies in Language Pedagogy and Applied Linguistics in Honour of Péter Medgyes címmel, mely az angliai Pearson kiadónál jelent meg.

Medgyes Péter a hazai angol és egyéb idegennyelv-oktatás és tanárképzés kiemelkedő mentora. Számos nemzetközi kitüntetés birtokosa. Szakmai munkássága az ELTE-hez kötődik, hiszen tanított a Radnóti Gimnáziumban, a Tanárképző Főiskola és a Bölcsészettudományi Kar angol tanszékein, majd itt alapította meg és vezette a korszakos jelentőségű Angol Tanárképző Központot (Centre for English Teacher Training 1990-2006). A Központ (vagy ismertebb nevén a CETT) szemléletében és módszereiben is megújította a nyelvtanárképzést és szelleme a mai tanárképzési rendszerben is erőteljesen jelen van. Medgyes Péter volt az ELTE Nyelvpedagógiai doktori programjának is az egyik alapítója, majd hosszú éveken át vezetője. Fontos szolgálatot teljesített intézetigazgatóként, valamint az ELTE nemzetközi rektor-helyetteseként 1994 és 1996 között. Tanári és kutatói munkájával mindmáig inspirálja hallgatóit, doktoranduszait és kollégáit az Angol Nyelvpedagógia Tanszéken, követendő és követhető gyakorlatot mutat tanároknak és hidat teremt a napi tanári munka és a nyelvpedagógia tudományos követelményei között. Medgyes professzor pályafutását az ELTE Szenátusa is nagyra értékelte, amikor nyugdíjba vonulása alkalmából, 2013-ban Arany Emlékérmet adományozott számára. Medgyes Péter azóta is tanít a BA, MA és PhD programjainkban egyaránt.

2015.10.12.