Meddig ért el a Római Birodalom "keze"?

2024.02.22.
Meddig ért el a Római Birodalom
Az ELTE Római Világ és a Távol-Kelet Kutatócsoport vezetője, Dr. Hoppál Krisztina a Dr. Bérénice Bellinával, a CNRS kutatási igazgatójával, a thai-francia és mianmari-francia régészeti ásatások vezetőjével, valamint Dr. Laure Dussubieux-vel, a Chicago Field Museum üvegkutatójával jegyzett közös kutatásában azt vizsgálta, hogy a római tárgyak milyen szerepet töltenek be a tengeri Selyemút interakciós hálózataiban. Munkájuk során arra keresték a választ, hogy egyes Selyemút menti közösségek miért preferáltak bizonyos római tárgytípusokat.

A kutatás szükségességét elsősorban az adta, hogy az Indián túli régiókban talált római leletekre a szakirodalom gyakran csupán a különböző kereskedelemi rendszerek rekonstruálásának, vagy éppen a kronológia pontosításának eszközeiként tekintett, így jelentőségük mindössze idegenségükben, import voltukban merült ki. E tárgyak száma az elmúlt években azonban jelentős mértékben megszaporodott, éppen ezért a történeti toposzokon túllépő, rendszerszintű értelmezésükre nemzetközi igény alakult ki.

A tanulmány Délkelet-Ázsiára, ezen belül is a Thai-Maláj-félszigetre, a Mekong-deltára, Thaiföld és Mianmar szárazföldi részére, valamint Balira koncentrál. Ennek oka kettős, egyrészt a fenti területeken előkerült római tárgyakról korábban rendkívül kevés adat volt ismert, s azok is gyakran félreértelmezésre kerültek. Másrészt pedig Indiától keletre Délkelet-Ázsiából származik a legnagyobb számú római importtárgy. Továbbá római tárgyak alapján, de azok erőteljes átértelmezése révén helyben, valamint Dél-Ázsiában készített, római/hellenisztikus vizuális és/vagy technológiai megoldásokat tükröző tárgyak, röviden inspirált tárgyak is előkerültek.

Római importok és római tárgyak inspirálta leletek eloszlása Délkelet-Ázsiában

A kutatás kiindulópontja egy ez idáig egyedülálló, több, mint 150 római és inspirált tárgyat magába foglaló, bibliográfiai tételekkel, tárgyleírásokkal és meghatározásokkal ellátott, bővíthető adatbázis, mely lehetővé tette a különböző délkelet-ázsiai régiókból előkerült tárgyak típusának, datálásának és eloszlásának összehasonlítását.

A két, legtöbb római tárgyat adó területe, a Kra-földhíd és a Mekong-delta között például jelentős különbségek foghatók meg. Míg a Kra-földhídon elsősorban korai, Kr. 1. század–Kr.u. 1. század közé datálható, kvalitásos importok kerültek elő, addig a Mekong-delta vidékéhez csupán néhány, jellemzően 2. század utáni tömeggyártott római tárgy, valamint jelentősebb számú, Ázsiában készült római vizuális megoldásokat tükröző lelet köthető. Ennek jelentősége, hogy a Mekong-deltában található Óc Eo lelőhelyet a szakirodalom gyakran éppen a római leletek koncentrációjára hivatkozva azonosítja Ptolemaiosz Kattigarájával. A régészeti realitás ugyanakkor ezt a feltételezést erőteljesen árnyalja, sőt, megkérdőjelezi.

A délkelet-ázsiai tárgyak Dél-Ázsia és Kína római leleteivel való összehasonlítása révén pedig az 1-5. században preferált útvonalakról is jóval árnyaltabb kép alakulhatott ki. Míg a Kr.u. 1-3. században a római tárgyak elsősorban tengeren, India és a Kra-földhíd érintésével jutottak a Távol-Keletre, addig a 3. századot követően a Dél-Ázsiát érintő tengeri útvonalak délre tolódtak, a Kra Isthmus közvetítő szerepe pedig gyakorlatilag megszűnt, a Távol-Keletre feltehetőleg inkább a szárazföldi útvonalak érintésével jutottak el a római áruk.

A tanulmány a különböző régiókban megfogható, markánsan eltérő tárgypreferenciát is vizsgálta, a különbségeket pedig azzal magyarázta, hogy az eltérő kulturális háttérrel rendelkező közösségek eltérő római elemeket tartottak a saját kulturális szövetükbe integrálhatónak.

Végső soron pedig bemutatta, hogy a római ikonográfiai elemek olyan helyeken is elfogadásra, befogadásra és transzlációra kerülhettek, amelyek a Római Birodalomról magáról adott esetben nem is tudtak. Mindez kiválóan illusztrálja, hogy az Imperium kultúrától függetlenül is értelmezhető és átértelmezhető szimbólumrendszerrel is rendelkezett, ezáltal pedig a Birodalom közvetett hatásaihoz is érdekes adalékkal szolgál.

Az ELTE BTK Kari Publikációs Díjában részesült tanulmány a Q1-es besorolású Cambridge Archaeological Journal-ban olvasható.

Hoppál, K., B. Bellina & L. Dussubieux. Southeast Asia and the Mediterranean World at the turn of the first millennium CE: networks, commodities and cultural reception. Cambridge Archaeological Journal

Borítókép: Római gemmák Délkelet-Ázsiából