Magyar Tudomány Ünnepe

2019.10.09.
Magyar Tudomány Ünnepe
A Magyar Tudományos Akadémia 2019 novemberében 16. alkalommal rendezi meg a hazai tudományos élet kitüntetett eseményét, idén Értékteremtő tudomány mottóval. A rendezvénysorozaton az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara is számos programmal vesz részt.

A program kiemelt eseményei az MTA Székház Dísztermében este 18 órától kezdődő ismeretterjesztő előadások. A részvétel minden programon, előadáson ingyenes, de a férőhelyek korlátozott száma miatt előzetes regisztráció szükséges.

Részletek

A Bölcsészettudományi Kar programjai

Az érem két oldala, avagy tudományterületek találkozása

Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék előadás-sorozata november 5-én.

Az Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék 2019. július 1-jén alakult meg, a korábbi Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék és a Fonetikai Tanszék egyesülésével. A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartandó rendezvényünk fő célja a tanszéken folyó tudományos kutatások bemutatása, illetve az új tanszék arculatának meghatározása mind a szűkebb szakmai közeg, mind a nagyközönség számára. A program kialakításakor elsősorban az egyesülő tanszékek kapcsolódási pontjait kerestük, és egy-egy témakör kétféle megközelítését fűztük egymás után. 

Helyszín: Budapest VIII., Múzeum krt. 4. A épület fszt. Kari Tanácsterem

13.00: Megnyitó

13.15: I. panel 

A szándék és a megvalósulás között 

13.15: Borbás Gabriella Dóra PhD: Elbújtatott tartalmak: a verbális agresszió kevésbé nyilvánvaló esetei

13.30: Deme Andrea PhD: Szövegmondás és artikuláció, avagy miért értjük nehezen a szöveget a szopránéneklésben?

A beszédtervezéstől a spontán beszédig gyermekkorban

13.45: Gósy Mária, az MTA doktora: Diszharmóniás jelenségek felszíni következményei gyermekek beszédében

14.00: Bóna Judit PhD: Diszharmóniás jelenségek és javításuk gyermekek beszédében

14.15–14.25: Kérdések, hozzászólások

14.25–14.45: Szünet

14.45: II. panel

Mintakövetés, szabályszegés és kreativitás 

14.45: Ladányi Mária, az MTA doktora: Mintakövetés, szabályszegés és kreativitás a morfológiában

15.00: Vakula Tímea PhD: Mintakövetés, szabályszegés és kreativitás a gyermeki beszédben

A régi nyelvtanoktól a modern terminológiáig

15.15: Vladár Zsuzsa PhD: Fonémaleírások a régi grammatikákban

15.30: Markó Alexandra PhD: Sziszegők, susogók és barátaik fonetikus szemmel

15.45–15.55: Kérdések, hozzászólások

15.55: Zárszó

Közösségi régészeti modellek Magyarországon

A BTK Régészettudományi Intézete, a Magyar Régész Szövetség,  és a Várkapitányság NZrt. "Közösségi régészet modellek Magyarországon" címmel zártkörű szakmai programot szervez a Magyar Tudomány Ünnepe keretében.

A program folytatásaként az Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat 2020 tavaszán a fenti szervezetekkel és a Ferenczy Múzeumi Centrummal együttműködve a hazánkban korábban kevésbé ismert és elterjedt közösségi régészet jobb megismerését célzó konferenciát szervez. 

10.00

Füleky Zsolt építésügyi és építészeti helyettes államtitkár megnyitóbeszéde

10.10

Rózsa Zoltánrégész (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest) – V. Szabó Gábor, régész, PhD, habil. egyetemi docens (ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest) köszöntője

10.20 NYITÓELŐADÁS

Rácz Tibor Ákosrégész, PhD (Ferenczy Múzeumi Centrum, Gödöllő)

10.40 AZ EGYES KÖZÖSSÉGI RÉGÉSZETI MODELLEK BEMUTATÁSA

 • Bakos Gábor, régész (Hermann Ottó Múzeum, Miskolc)
 • Bálint Marianna, régész, PhD (Hajdúsági Múzeum, Hajdúböszörmény)  
 • Gulyás András, régész (Jász Múzeum, Jászberény)
 • Kovács Péter, régész (Damjanich János Múzeum, Szolnok)
 • Pap Evelin, régész (Türr István Múzeum, Baja)
 • Péterváry Tamás, régész, PhD (Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém)
 • Rosta Szabolcs, régész, PhD, múzeumigazgató (Katona József Múzeum, Kecskemét)
 • Szabó Máté, régész, PhD, egyetemi tanársegéd (PTE BTK Régészeti Tanszék, Pécs)

13.00–14.00 ebédszünet

14.00 KEREKASZTALBESZÉLGETÉS ÉS VITA

Felkért hozzászólók:

 • Bertók Gábor, régész, PhD, egyetemi adjunktus (PPKE BTK TI Régészeti Tanszék, Budapest)  
 • Dani János, régész, PhD, régészeti igazgatóhelyettetes (Déri Múzeum, Debrecen)
 • Hudák Krisztina, régész, PhD (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
 • Lassányi Gábor, PhD, régész (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest)
 • Laszlovszky József, régész, CsC, egyetemi tanár (Közép-európai Egyetem, Budapest)
 • Losonczi Máté, régész (Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Győr)
 • Mordovin Maxim régész, PhD, habil. egyetemi docens (ELTE BTK Régészettudományi Intézet, Budapest)
 • Tóth Balázs, régész (Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt., Budapest)
 • Vida István, régész, numizmatikus, PhD (Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest)
A kerekasztalbeszélgetés zártkörű, csak az előadókat, a felkért hozzászólókat, valamint a meghívottakat tudják fogadni.

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság IV.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Bölcsészettudományi Karának Könyvtár- és Információtudományi Intézete, valamint Könyvtártudományi doktori programja 2019. november 26-án és 27-én (kedden és szerdán) a Magyar Tudomány Ünnepe keretében ismét megszervezi „Valóságos könyvtár – könyvtári valóság” című, 2013-ban indított konferenciasorozatának soron következő, negyedik szimpóziumát.

Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsterem 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, valamint Könyvtár- és Információtudományi Intézet Múzeum krt. 6-8.

Konferenciánk célja, hogy lehetőséget adjon a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, jelen esetben az értékteremtő tudomány és a könyvtárak kapcsolatának több aspektusú bemutatására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára. A Magyar Tudomány Ünnepe idei mottójához igazodva kiemelt szerepet kap a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének, valamint a kutatási eredmények felelős interpretálását előmozdító szerepének elemzése és lehetőségeinek számbavétele.

Regisztrációköteles esemény! Regisztáció itt

Szekciók

2019. november 26. (kedd)

 • Tudósok az értékteremtő könyvtárakról
 • A KITI képzéseinek bemutatása
 • Intézettörténeti kiállítás

2019. november 27. (szerda)

 • Oktatók előadásai
 • Doktoranduszok előadásai

Részletes program