Kusler Ágnes előadása

Kusler Ágnes előadása
10/03

2018. október 03. 16:00

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329.)

10/03

2018. október 03. 16:00 -

ELTE BTK (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 329.)


Kusler Ágnes (ELTE BTK Filózifatudományi Doktori iskola, Művészettörténeti doktori program, doktorjelölt) előadásában a győri jezsuita (ma bencés) rendház barokk díszlépcsőjének emblematikus jellegű ikonográfiai programját elemzi korábban nem vizsgált vizuális előképek és analógiák bevonásával.

A lépcső dekorációját ismeretlen mester készítette 1697-ben, a gazdag stukkókeretbe foglalt falképek programjának középpontjában Szűz Mária tisztelete áll. A képi és szöveges elemeket is magukba foglaló képsorozat vázát a „Salve Regina” imádság adja, amelynek minden sorát önálló pictura jeleníti meg a kétkarú lépcsőház mennyezetén. Az imádság mellett további picturákból és inscriptiókból összeálló szimbolikus ábrázolások sora Mária ismert és kevésbé ismert titulusait jelenítik meg tipologikusan kapcsolódó ószövetségi referenciák segítségével. A lépcső ikonográfiai programjának elemzése során az eddigiekben vizuális előképek használatának kérdése nem merült fel, azonban véleménye szerint a dekoráció legpontosabb értelmezéséhez a kulcsot éppen a jezsuita Mária-kultusz egy bizonyos sokszorosított grafikai sorozata szolgáltatja. Előadása során az előképek és a győri lépcső ikonográfiai párhuzamainak felmutatását követően a dekorációs program ikonológiai elemzésére tesz kísérletet, végül pedig az emléket az ausztriai jezsuita rendtartomány képzőművészeti alkalmazott emblematikájának kontextusában helyezi el.

Meghívó

Facebook-esemény