Kurzusajánló a 2019/20-as tavaszi félévre

2020.01.28.
Kurzusajánló a 2019/20-as tavaszi félévre

Saját tanulási eredményességet elősegítő kurzusaink a tavaszi félévben

(a kurzus leírását lásd a kurzus kódjára keresve a Neptunban).

Az EFOP3.4.3. támogatásával:

Francia szakon:

Francia nyelvtani gyakorlatok (BBV-170.1), oktató Zimonyi Péter

Történelem szakon:

Történelem tanulási technikák (BBV-181t), oktató Novák Veronika (társoktató: Hegyi György, Erdődy Gábor, Vadas András); kedd 16-17.30, MÚK 6-8. 137.

Angol szakon

Academic English and Study Skills Development (BMVD-011.ERA), négy kurzus indul alkódokkal;

  • szerda/Wednesday 12:00-13:30 (Rákóczi út 5 IV. em. 431)
  • kedd/Tuesday 17:15-18:45 (Rákóczi út 5 IV. em. 451)
  • kedd/Tuesday 10:15-11:45 (Rákóczi út 5 IV. em. 422)
  • csütörtök/Thursday 08:30-10:00 (Rákóczi út 5 IV. em. 422)

This course is focused on the development of advanced English skills and English language proficiency, as well as the development of crucial academic skills based on the needs of the student (i.e., writing, presenting, study skills, etc.). Lead by a native speaker instructor, this course will provide engaging in-class activities and useful homework assignments. Students will learn how to form arguments (both in written and spoken discourse) using support from academic sources, which they will learn to identify, locate, and understand through close-reading. Enrollment in the course requires a B2 level of English. 

Német szakon:

Kiválósági kurzus

// BBV-301.02, oktató Varga Péter; szerda 14:00-15:30, Rákóczi út 5. II. em. 245. //

Hogyan lehet átfordítani a gyengébb teljesítményt, a vizsgadrukkot, a prezentáció előtti bizonytalanságot eredményes szereplésbe? Hogyan lehetnek az utolsókból egyszer mégiscsak elsők?

A kurzus célja a lemorzsolódás megállítása, és a felzárkóztatás, tutorizált projektmunka keretében.

Ennek elemei: tanulásmódszertani, tanulástechnikai tréning, tanulásfejlesztés, tanulási stratégiák, jegyzetelés tanulás, képzés-specifikus tanulás támogatás, vizsgára készülés módszertana, pályaszocializáció, prezentációs és moderációs technikák gyakorlása, kommunikációs eszközök fejlesztése, együttműködés és csapatmunka javítása a hatékony tanulás érdekében, személyre szabott mentális tanácsadás. Az oktatás nyelve magyar. A kurzuson lehetőség van például referátumok próbaelőadására, azok kiértékelésére, elemzésére és hatékonyabbá tételére. 

Azokat a hallgatókat várjuk, akik elbizonytalanodtak a választott szak iránti elköteleződésükben, vagy úgy érzik, hogy tanulási stratégiájuk nem eléggé hatékony.

Keleti nyelvek és kultúrák, japán

Kiegészítő ismeretek a japán nyelvhez és kultúrához (BMVD-153/UP), péntek 12:30-14:00 B/242 

A kurzus segítséget nyújt a japán nyelvi ismeretek elmélyítéséhez. Felvételét japán BA szakos hallgatóknak ajánljuk (elsősorban első- és másodéveseknek). A japán kultúra olyan érdekes területeivel is fogunk foglalkozni, amelyek nem kerülnek megtárgyalásra a szakos órákon.

Preparing for oral exams

// BMVD-014/Lang, Tartsayné Németh Nóra, Szesztay Margit, WED:14:30-16:00

This course will focus on developing oral communication skills, as well as on strategies that can help you to achieve exam success. There will be opportunities for you to practice a number of different exam tasks including expressing your ideas fluently and confidently, responding to unexpected questions, and taking part in interactive situations. 

Projekttámogatás nélkül induló eredményességet elősegítő kurzusok:

Portugál szakon:

Portugál nyelvi alapvizsgára felkészítő szakszeminárium (BBV-401); csütörtök 12:30-14:00, C/151

Portugál nyelvi alapvizsgára felkészítő szakszeminárium (BBV-401/bmin), péntek 12:30-14:00, C/fszt. 2

Jegyzeteléstechnika a felsőoktatásban

Az óra előadásként vehető fel, de gyakorlati jellegű lesz, a teljesítés is feladatok elvégzésével valósul majd meg. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet kurzusa.

  • Kurzuskód: BBV-060:23

  • Oktató: Bencze Norbert doktorandusz
  • Időpont, helyszín: hétfő 10:00–11:30, 6–8.ép alagsor -102 gépterem  
  • Maximális létszám: 20 fő

Nem saját szervezésű, online végezhető kurzus

A tanulás tanulása

Coursera.org online kurzusokat kínál, többek között a magyar nyelvű A tanulás tanulása című tárgyat. A University of California San Diego tanulásmódszertani kurzusát a Szegedi Tudományegyetem munkatársai fordították le magyarra. A tananyag alcíme: Hatékony mentális eszközök, melyek segítenek megbirkózni a nehéz tantárgyakkal. A kurzus ingyenes.

A magyar nyelvű kurzus itt érhető el.

Forrás Index.hu