Közösség, életmód, kultúra: Narratívák a kora újkorból

Közösség, életmód, kultúra: Narratívák a kora újkorból
04/19 - 04/22

2023. április 19. - 2023. április 22.

ELTE Savaria Egyetemi Központ (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)

04/19 - 04/22

2023. április 19. - 2023. április 22.

ELTE Savaria Egyetemi Központ (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.)


Az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola hallgatói és az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ Történelem Tanszéke országos konferenciát szervez 2023 tavaszán, amelyen a magyarországi és határon túli doktorandusz hallgatók lehetőséget kapnak kutatási eredményeik prezentálására, valamint bepillantást nyerhetnek egymás szakmai tevékenységébe.

A korai újkort méltán tekintjük a mai európai civilizáció kialakulása felé vezető út egyik legérdekfeszítőbb időszakának. Egyfelől mély vallásosság, legendákban és babonákban való hit hatja át a kor emberének gondolkodását, másfelől azonban ekkor indul meg a modern tudományok, művészetek és közigazgatási rendszerek kialakulása és intézményesülése is.

A konferencia fókuszában a kora újkori társadalom működése és formálódása áll:  az Oszmán Birodalom európai térnyerése, a földrajzi felfedezések, a korszak szellemi mozgalmai, alapvetően meghatározták az egyén, a közösség és az állam szerepének alakulását. Ezen folyamatok egymással konstans kölcsönhatásba kerülve a kora újkor társadalmi, gazdasági és politikai változásainak katalizátoraivá váltak és elősegítették a korszak vezető nagyhatalmait későbbi birodalmi státuszuk megteremtésében, teljesen átrajzolva nemcsak a kontinens, de az egész világ képét.