Középpontban az alkalmazott névtani kutatások

2023.10.24.
Középpontban az alkalmazott névtani kutatások
Az Alkalmazott Névkutatás konferenciasorozat legújabb, immár 12. alkalmára 2023. október 16-án került sor.

Az éves rendszerességgel megtartott rendezvénysorozat állandó szervezői az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete, a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és a Magyar Nyelvtudományi Társaság, a helyszínt ezúttal az ELTE BTK biztosította. A konferenciát a Károli Gáspár Református Egyetem képviseletében Bölcskei Andrea, a KRE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának tudományos dékánhelyettese nyitotta meg.

A tematika ezúttal a tulajdonnevek felismerése, használata és fordítása köré szerveződött. Az első szekció első előadója, Héja Enikő (HUN-REN NYTK) a nyelvtechnológiában alkalmazott névelemfelismerési nehézségekbe, lehetőségekbe és módszerekbe nyújtott bepillantást. Ezt követően Sereg Judit (ELTE) az audiovizuális fordításban, ezen belül is leginkább a filmszinkronban használatos névfordítási stratégiákba avatta be a hallgatóságot. Slíz Mariann (ELTE) módszertani célú előadásában azt mutatta be, hogyan vezethet el a tulajdonnevek fordításának összevetése egy mű különböző nyelvű fordításai közti kapcsolatok feltárásához. Az első szekció zárásaként Bauko János (UKF, Nyitra) szlovákiai magyar–szlovák utcanévpárok névadási és fordítási sajátosságait vette számba.

A második szekció nyitóelőadásában Győrffy Erzsébet (DE) egy magyar településen, Tépén végzett követéses helynévismereti vizsgálatainak tanulságairól számolt be a közönségnek. Raátz Judit (HUN-REN NYTK) a Nyelvtudományi Kutatóközpontban működő Utónévbizottság képviselőjeként a névkérelmezésben az utóbbi évtizedben megfigyelhető trendeket és új irányokat ismertette. Ludányi Zsófia (HUN-REN NYTK – EKKE) és Kocsis Ágnes (HUN-REN NYTK – ELTE) közös előadásában a Nyelvtudományi Kutatóközpont nyelvi tanácsadó szolgálatához érkező, tulajdonnevekkel kapcsolatos kérdéstípusok jellemzőit tekintette át. Végezetül Slíz Mariann (ELTE), Hauber Kitti (HUN-REN NYTK – ELTE) és Wendl Dávid (ELTE) az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetében működő Névtani diákműhelynek az áltudományos névetimológiákkal kapcsolatos kutatását és annak különböző tanulságait összegezte.

A konferenciát Farkas Tamás, az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézetének igazgatója zárta. Az előadások írott változata a Névtani Értesítő folyóirat következő számaiban lesz olvasható.