Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban

Korpusznyelvészeti módszerek a kognitív nyelvészeti kutatásban
05/14

2021. május 14. 16:00

ONLINE

05/14

2021. május 14. 16:00 -

ONLINE


Új sorozatot indít a A DiAGram Funkcionális Nyelvészeti Központ.

Az előadások arra fókuszálnak, hogyan hasznosíthatók a nyelvtechnológiai módszerek, a létrehozott adatbázisok és keresőeszközök a magyar igei konstrukciók azonosításában, vizsgálatában. Elsőként Kalivoda Ágnes, az MTA Nyelvtudományi Intézet tudományos segédmunkatárs tart előadást az igekötő-kutatásról és a PrevCons eszközről.

Az előadáshoz az alábbi linken keresztül lehet csatlkozni.

A sorozat tövábbi előadásai:

► Indig Balázs: igei konstrukciók azonosítása

  • 2021. május 28. 16 óra
  • Link

► Sass Bálint: igei szerkezetek, Mazsola eszköz, MNSZ(2)

  • 2021. június 4. 16 óra
  • Link

► Vincze Veronika: könnyű igék, Szeged Treebank, kitekintés más korpuszokra

  • 2021. június 11. 16 óra
  • Link
A rendezvényt az NKFIH 129040 számú pályázata (A magyar nyelv igei konstrukciói. Használatalapú konstrukciós nyelvtani kutatás) és a Tématerületi Kiválósági Program (Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció) támogatja.