Kooperáció a vállalkozások történetében

Kooperáció a vállalkozások történetében
11/25

2022. november 25.

ELTE BTK Doktori védések terme (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor –150.)

11/25

2022. november 25. -

ELTE BTK Doktori védések terme (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, alagsor –150.)


Konferencia az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatóközpontjának szervezésében.

A társadalomtudományokban napjainkban már széleskörűen elfogadott, hogy a piacok nem tökéletesek és a gazdaság szereplőit sem pusztán a gazdasági racionalitás vagy az önérdek vezérli. A piaci viszonyokat nem lehet kizárólag versenyhelyzettel jellemezni.

A vállalkozástörténeti kutatások egyre gyakrabban igazolják, hogy a vállalatok és vállalkozások közötti viszonyokat a versengés mellett legalább annyira az együttműködés is meghatározta, amely a laza és informális kapcsolatoktól a szoros és személyi átfedésekkel is megerősített együttműködésig számos formát ölthetett, és különböző szempontok, érdekek mentén szerveződhetett. A konferencia előadói a magyarországi piaci szereplők közötti kooperáció 19. és 20. századi formáit tárják fel.

Program