Könyvajánló

2020.01.28.
Könyvajánló

Gyurgyák János: A tudományos írás alapjai - Útmutató szemináriumi és tudományos diákköri értekezést, szakdolgozatot és disszertációt íróknak.

"Arra vállalkoztam, hogy bátorító és segítő szándékkal egy viszonylag kis terjedelmű könyvben összefoglaljam mindazt, amit mindenkinek, aki tudományos írásba kezd, tudnia kell vagy legalábbis tudnia illene. Bár könyvem elsősorban a tudományos írást elkezdő, azzal viaskodó diákoknak szól, remélem, hogy munkámat azok is hasznosítani tudják, akik az egyetemeken a szakdolgozati követelményeket fogalmazzák meg. Így ezek a követelmények reményeim szerint a jövőben talán a mainál valamivel egységesebbek lesznek. E könyv műfaja és célja szerint tehát barátságos meghívás és nem elrettentés. Kérdés, meghonosítható- e nálunk is a nyugati egyetemeken önálló tanszékeken, önálló kurzusként tanított tárgy, amit ott ’academic writingnak’ neveznek? Nem lévén oktatáskutató, még kevésbé döntéshozó oktatáspolitikus, nem tehetek egyebet, mint megpróbálom a könyvben röviden felvázolni és összefoglalni mindazt, amit a legfontosabbnak tartok egy ilyen tantárgy és tudásanyag oktatása során. Az írásnál ugyanis kevés maradandóbb és izgalmasabb dolog van a világon. Lehetőleg adjon mindenki magának legalább egyetlenegy esélyt az életben ennek kipróbálására! Arra biztatnám tehát a hallgatókat, hogy olyan igényes szöveget próbáljanak letenni az asztalra, mintha az életük függne tőle!"

Osiris Kiadó, Budapest, 2019.

Forrás: osiriskiado.hu

Oroszlány Péter: Könyv a tanulásról

E könyv tematikusán csoportosított gyakorlatai, feladatai a tanuláshoz nélkülözhetetlen általános képességeket fejlesztik: a koncentrációs képességet a beszédképességet, a hatékony olvasás képességét, az emlékezőképességet, a gondolkodóképességet és a szellemi életben való tájékozódás képességét. Emellett konkrét tanulási módszereket is javasolnak; helyes, ökonomikus tanulási szokások kialakítására buzdítják a gyerekeket. "...amit az iskolának el kell végeznie, elsősorban az, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni..." - írta Szent-Györgyi Albert egy tanulmányában a hatvanas évek közepén. Ennek a gondolatnak az igazsága egyre nyilvánvalóbbá válik. A szerzőről: Az Alternatív Közgazdasági Gimnázium tanára. Magyarországon az ő nevéhez fűződik a tanulásmódszertan tantárgyként való bevezetése (1990). Rendszeresen tart továbbképzéseket tanári tréningeket előadásokat. 1997-ben TANÍ-TANI címmel pedagógiai folyóiratot is indított melyben - elsősorban - a tanulásmódszertannal kapcsolatos hazai és külföldi szakirodalomból ad áttekintést.

Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Budapest, 1994.

A regisztrált speciális igényű hallgatók jogosultak a letöltésre innen.

Forrás: libri.hu