Konferencia a Variáció a fonológiában kutatócsoport szervezésében

Az ELTE Angol Nyelvészeti, Elméleti Nyelvészeti és Spanyol Tanszékeit, valamint az MTA Nyelvtudományi Intézetét képviselő Variáció a fonológiában kutatócsoport 2016. január 13–16. között szervezte az Old World Conference in Phonology idei, tizenharmadik konferenciáját a Karon. Az európai fonológusok egyetlen vándorgyűlésén (a Manchester Phonology Meeting állandó színhelye a nyugat-angliai város) idén százan hallgattak meg 33 előadást és érdeklődhettek 18 poszter iránt. A konferencia plenáris előadói Lengyelországból, Izraelből és az Egyesült Államokból érkeztek. 


Az első variáció műhelynapot 2014 őszén rendezték, amelyen a kutatócsoport tagjai és vendégük, Szilágyi N. Sándor (Kolozsvár) adott elő. A januári konferencia első napján megrendezett 2. variáció műhelynapon hét, a témába vágó előadásra került sor, a manchesteri [t]-glottalizáció elterjedéséről, egy a kecsuában előforduló meglepő hangtani jelenségről, a japán [u] sajátosságairól, a magyar magánhangzó-illeszkedés szempontjából vacilláló tövek gyorsbeszédbeli viselkedéséről, a szóvégi magyar magánhangzók elsajátításáról, a nem-magánhangzó előtti [r] megjelenéséről az angolul beszélő németek körében, valamint az orosz múlt idejű igealakok hangsúlyozásáról.

A konferencia első plenáris előadója Eugeniusz Cyran professzor (Lublini Katolikus Egyetem) a zöngés-zöngétlen és hehezett-hehezetlen szembenállásról beszélt, arról hogy ezt nem annyira a hangok fizikai tulajdonságai, inkább a hangtani viselkedésük alapján tudjuk kategorizálni. A pénteki napon Outi Bat-El professzor (Tel Avivi Egyetem) a héber szóhangsúly történetét ismertette a rekonstruált óhébertől a bibliai héberen át a mai helyzetig, valamint jóslatokat tett arra, hogy a jövőben hogyan fog változni a hangsúlyrendszer. A harmadik nap plenáris előadója Bruce Hayes professzor (University of California Los Angeles) volt, aki a hausza verselés és éneklés metrikájának szabályszerűségeiről beszélt, mondandója közben nagy átéléssel vezényelt is

Az előadások mellett poszterbemutatóra is sor került, a rendezvényről szóló részletes beszámoló a konferencia honlapján megtalálható

Az anyagokat ITT lehet megtekinteni.

2016.01.27.