Kmoskó Mihály Szíriában

Kmoskó Mihály Szíriában
10/03

2017. október 03. 15:00

ELTE BTK  Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 039.)

10/03

2017. október 03. 15:00 -

ELTE BTK  Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A, 039.)


A Sémi Filológiai és Arab Tanszék egykori professzoráról jelentetett meg életrajzot Ormos István, a Tanszék egyetemi tanára. 

Kmoskó Mihály orientalista, klasszika-filológus, vallástörténész, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Az Ószövetség, valamint sumer, egyiptomi és kora keresztény szír források filológiai tanulmányozásán túlmenően munkásságának kiemelkedő eredménye a vándorló magyarság 5–9. századi történetére vonatkozó keleti források összegyűjtése volt. Az első világháborút követően tudományos és oktatói tevékenysége mellett antiszemita publicisztikai tevékenységet fejtett ki. 1910-ben az akkori Budapesti Tudományegyetem hittudományi karán véglegesítették mint az ószövetségi szentírástudomány és a héber nyelv nyilvános rendes tanszékvezető tanárát, 1914-től pedig a keleti nyelvek tanszékének vezetését vette át.

A kötetet ismerteti Käfer István egyetemi tanár és Ablonczy Bálint egyetemi docens és tudományos főmunkatárs, a rendezvény moderátora Zombori István történész. 

Minden érdeklődőt örömmel várnak!

Meghívó