Klaus J. Mattheier (1942–2020)

2020.05.25.
Klaus J. Mattheier (1942–2020)
78 éves korában elhunyt az ELTE Germanisztikai Intézet díszdoktora, a Heidelbergi Egyetem nyelvészprofesszora.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem díszdoktora, a heidelbergi germanisztika jeles képviselője, Klaus Mattheier türelemmel viselt hosszan tartó betegség után május 8-án elhunyt. Személyében nagyszerű embertársat, kiváló kollégát, a heidelbergi nyelvészeti doktori iskola vezetőjét, nagyhatású iskolateremtő kollégát veszítettünk el, akit 2007-ben az ELTE a Germanisztikai Intézet díszdoktorává avatott.

Tudományos munkásságát az egész világon elismerték, a nyelvtörténet, a német szociolingvisztika megújítójaként és a német kommunikatív dialektológia megteremtőjeként számos könyvével, publikációjával gazdagította és segítette a germanisztikai nyelvészet fejlődését. A magyarországi német nyelvjárások kutatása céljából több ízben Magyarországon is járt, és magyar germanista kollégákkal terepmunkát végzett. Lelkesedéssel és példamutatással támogatott számos magyar germanista nyelvész kollégát.

Klaus Mattheier végakaratában könyvállományának nagy részét az ELTE BTK Germanisztikai Intézete Könyvtárának adományozta.