Amerikai elismerés Klaniczay Gábornak

2021.05.28.
Amerikai elismerés Klaniczay Gábornak
Klaniczay Gábort, az ELTE Középkori Történeti Tanszék címzetes egyetemi tanárát 2020-ban választotta levelező tagjának a Medieval Academy of America, a beiktatására 2021 áprilisában az Indiana University Bloomington által szervezett konferencián került sor.

A Medieval Academy of America az egyik legnagyobb tagsággal rendelkező középkorkutatókat összefogó testület, amelyet 1925-ben alapítottak az Egyesült Államokban. A MAA-ban egyesült államokbeli és más országokban működő középkorászok egyaránt részt vesznek. A szervezet a középkortudomány előrehaladásához jelentősen hozzájáruló kutatók közül tagokat (fellow), illetve a nem egyesült államokbeli kutatók közül levelező tagokat (corresponding fellow) választ.

Jelenleg 67 középkorász tartozik a levelező tagok közé, Klaniczay Gábor az egyetlen magyar tag.

A MAA minden évben konferenciát tart, ahol a megválasztott tagokat a laudációt követően ünnepélyesen beiktatják a tagok közé. Klaniczay Gábor munkásságát az Indiana University (Bloomington) által szervezett idei konferencián Sharon Farmer méltatta. Kiemelte, hogy Klaniczay Gábor a középkori közép-európai vallás- és művelődéstörténet, illetve a népi vallásosság történetének meghatározó jelentőségű kutatója, aki úttörő módon dolgozta fel az uralkodói szentség történetének a késő antikvitástól a középkor végéig húzódó történetét, és erről angolnyelvű monográfiát írt (Holy rulers and blessed princesses. Dynastic cults in medieval Central Europe).

Klaniczay Gábor kutatói munkája mellett mindig nagy figyelmet fordított hallgatói és doktoranduszai segítésére is, több mint húsz doktori disszertáció témavezetője volt. Intézményszervező tevékenysége az ELTE-től a Collegium Budapesten keresztül a Közép-európai Egyetemig húzódik, szerkesztőként számos folyóirat kiadásában, és sok kötet megjelentetésében vett részt.

A Sharon Farmer által tartott laudáció az alábbi linken érhető el.