Kiss-Szemán Róbert

2020.02.13.
Kiss-Szemán Róbert
A konferencián a Panteonizácia dolnozemských Slovákov ako súčasť slovanského národného emblematizmus / Az alfoldi szlovákság panteonizációja mint a szláv nemzeti emblematizmus része c. szlovák nyelvű előadással vettem részt. A konferenciát a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetének 30 éves fennállása alkalmából szervezték.

Résztvevő neve: Kiss-Szemán Róbert

Résztvevő intézete, tanszéke: Szláv és Balti Filológiai Intézet

Konferencia címe: Výskum Slovákov v Maďarsku v interdisciplinárnom kontexte / A magyarországi szlovákok kutatása interdeiszciplináris kontextusban

Helyszíne: Békéscsaba

Időpontja: 2020. febr. 13-14.