Kettősség és dualista felfogás a sí'ita nézetekben

Kettősség és dualista felfogás a sí'ita nézetekben
11/11

2021. november 11. 16:00

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)

11/11

2021. november 11. 16:00 -

ELTE BTK Kerényi terem (1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., F/I. em.)


Hajnal István tart előadást az ELTE Orientalisztikai Intézet "Párok a keleti kultúrákban" sorozatában.

A korai iszlám legjelentősebb muszlim politikai ellenpártja, napjainkban pedig a legnagyobb muszlim kisebbség, a sí'iták alapvető nézete szerint a muszlim közösség vezetésének kizárólagos joga Mohamed próféta családját, az 'Alidákat illeti meg. Ekképpen, bár doktrínájuk alapelvei csaknem teljesen megegyeznek a szunnita többségével, az évszázadok során formálódó vallási-politikai, teológiai nézeteikben a Próféta házából való teokratikus vezetőről, az isteni kijelölésű és inspiráltságú imámról kialakított tanítások középponti szerepet töltenek be és napjainkig meghatározzák hitéletük valamennyi aspektusát. A teokratikus, khárizmatikus vallási-politikai vezető [imám] személyét, történelmi küldetését, valamint a sí'ita közösség arculatát illetően kettős szemlélet alakult ki körükben az idők folyamán.

Ez a kettős látásmód mint alapvető sí'ita elképzelés az univerzum, Isten és a világ jelenségei szintjének, a isteni küldöttek és az imámok missziójának felfogását egyaránt áthatja. Eszerint a létezés alapeleme az univerzum gnosztikus erői, a jó/a tudás és a rossz/a tudatlanság közötti szakadatlan küzdelem, amelyben a tudásnak és az abba beavatottságnak alapvető szerepe van. Ez a küzdelem a kozmikus intellektus ['aql] és a kozmikus tudatlanság [ğahl], pontosabban az imám és beavatottjai, illetve ellenségei és azok párthívei között korszakról korszakra folytatódik, egészen az Idők Végéig, az eszkatologikus, megváltó imám [Mahdī] eljöveteléig, aki véglegesen legyőzi a Gonosz erőit. Ebben a küzdelemben az imám szerepe sarkalatos és alapvető, aki nem csupán Mohamed próféta leszármazottja, hanem vallástudós, beavató és csodatevő, lényegében Isten feltáruló képmása, aki különleges, isteni inspiráltságú tudásának köszönhetően közvetíti a rejtett, isteni igazságokat, és beavatja azokba a neki feltétlenül elkötelezett, kiválasztott kisebbséget, a sí'itákat.

Hajnal István az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszékének nyugalmazott habilitált egyetemi docense. Fő kutatási területe a középkori iszlám sí'ita vallási-politikai mozgal-mainak története.