Kettős könyvbemutató

Kettős könyvbemutató
10/15

2021. október 15. 14:00 - 16:00

ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 22.)

10/15

2021. október 15. 14:00 - 16:00

ELTE BTK Néprajzi Intézetének Könyvtára (1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 22.)


Bemutatják az ELTE Néprajzi Intézetben megjelent két új tanulmánykötetet.

Gyermekélet egykor és ma címmel jelent meg a tizenöt tanulmányt tartalmazó kötet, mely a gyermekélettel foglalkozó szakszeminárium keretében készült írásokat tartalmazza. Az itt szereplő írások különböző oldalról és szempontból a gyermekről és serdülőkről szólnak, a szerzők többsége pedig az ifjú generáció tagja. A dolgozatok főszereplője a kis- és a serdülőkorú gyermek. Ez azonban csak látszólag van így, mert valójában – történeti, gazdasági, társadalmi és a politikai kontextusban – az őt körülvevő család és a felnőtt világ jelenik meg itt, és rajtuk keresztül látunk rájuk és a 20. század történéseire, rápillantva a 21. századra is.

Szerkesztette: Deáky Zita és Bali János. A kötetet Molnár Gergely mutatja be.

Az ELTE Néprajzi Intézete által 2020-ban Budapesten kiadott Történeti, néprajzi tanulmányok a Tolna megyei Kétyről című tanulmánykötet tizenhárom dolgozatának mindegyike olyan történelmi, nyelvészeti vagy szociológiai tanulmány, melyeket etnográfusok, nyelvészek, történészek, továbbá az egyetem doktoranduszai, illetve hallgatói írtak. Ezek kivétel nélkül jól olvasható, könnyen érthető írások. A kötet tanulmányai a tudományágak széles spektrumát érintik, így azt semmi esetre sem definiálhatjuk pusztán történeti monográfiaként. Az alapos munkák révén a helyi magyarországi német, bukovinai székely és felvidéki magyar lakosság történetének mikroszintjei több szempontból is bemutatásra kerülnek. Az olvasó személyes érdeklődésének megfelelően sok mindent megtudhat az itteni svábokkal, illetve magyarokkal kapcsolatban.

Szerkesztette: Deáky Zita és Vámos Gabriella. A kötetet Schwarcz Gyöngyi mutatja be.