Kertész 90

Kertész 90
11/07 - 11/08

2019. november 07. - 2019. november 08.

BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)

11/07 - 11/08

2019. november 07. - 2019. november 08.

BTK Kari Tanácsterem (1088 Budapest, Múzeum körút 4/A)


Két napos újraolvasó konferenciát szervez az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék és a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék Kertész Imre születésének 90. évfordulóján.

Kertész Imre a 20. századi európai irodalom egyik kiemelkedő alkotója, és természetesen a közelmúlt magyar irodalmának is legnagyobb formátumú írói közé tartozik. Műveinek, önértelmezéseinek magyar és európai kontextualizációja azonban számos kérdést vethet fel. Milyen tanulságokkal szolgálhat az író hagyatékának ismerete? Mi biztosítja annak szakmai feldolgozását? Hol helyezkedik el Kertész Imre a magyar irodalom történetében és milyen tágabb eszme- és kultúrtörténeti kontextusokba illeszkednek művei?

A konferencia szervezői, az ELTE Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetének két tanszéke, az Összehasonlító Irodalom- és Kultúratudományi Tanszék, valamint a Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék úgy gondolják, hogy Kertész születésének 90. évfordulója kiváló alkalom lenne az életmű filológiai, történeti és elméleti újraolvasására.

Facebook
Plakát

November 7. (csütörtök)

10:00-10:20 A konferenciát megnyitja: Gintli Tibor, Kulcsár-Szabó Zoltán

1. panel

Moderál: Kelemen Pál
10:20-11:00 György Péter: Kertész-szövegek – az irodalmi kánon határain túl
11:00-11:40 Zsadányi Edit: Garzon tea, Amo szappan és zizegős jogging: márkanevek és közelmúltunk jellegzetes tárgyai Kertész Imre, Polcz Alaine és Parti Nagy Lajos egyes írásaiban

11:40-12:00 Kávészünet

2. panel

Moderál: Zsadányi Edit
12:00-12:40 Scheibner Tamás: Kertész és a holokauszt emlékezete
12:40-13:20 Szirák Péter: Példaérték és önértelmezés Kertész Imre életművében

13:20-15:00 Ebédszünet

3. panel

Moderál:György Péter
15:00-15:40 Madácsi-Laube Katalin: Kertész Imre hagyatéka a Berlini Művészeti Akadémia Kézirattárában
15:40-16:20 Kelemen Pál: Funkcionalitás és "Felszámolás"

16:20-16:40 Kávészünet

4. panel

Moderál: Scheibner Tamás
16:40-17:20 Szemes Botond: Archívumok működése Kertész Imre szövegeiben
17:20-18:00 Németh Tamás: A rejtett életmű

November 8. (péntek)

1. panel

Moderál: Kulcsár-Szabó Zoltán
10:00-10:40 Gintli Tibor: Anekdota és anekdota-értelmezés Az angol lobogó szövegében
10:40-11:20 Schein Gábor: Auschwitz – írás, élet, irodalom Kertész Imre három regényében

11:20-11:40 Kávészünet

2. panel

Moderál: Szirák Péter
11:40-12:20 Szávai Dorottya: Kertész tekintete
12:20-13:00 Szűcs Teri: Kertész apaelvű iskolája
13:00-13:40 Lénárt Tamás: Az ingerültségtől a természet igaz rendjéig. Az elállatiasodás poétikái a "Sorstalanság" 7. fejezetében

13:40-15:00 Ebédszünet

3. panel

Moderál: Lénárt Tamás
15:00-15:40 Kulcsár-Szabó Zoltán: Ama másik jegyzőkönyvet ellenjegyezni
15:40-16:20 Lengyel Imre Zsolt: A "Kaddis a meg nem született gyermekért" és az ideológia problémája

16:20-16:40 Kávészünet

4. panel

Moderál: Schein Gábor
16:40-17:20 Sipos Balázs: Én: az valaki más – elidegenedés, rasszizmus és depresszió Kertész Imre életművében
17:20-18:00 Szávai János: Kertész Imre műfajai